Woordenboek

 

Op deze website gebruiken we veel terminologie uit de wondere wereld van de externe inhuur. Om eenduidigheid en duidelijkheid te creëren hebben we dit woordenboek gemaakt. Hier vind je een beknopte uitleg van de belangrijkste terminologie.

Over sommige onderwerpen gaan we nog een blog schrijven. Houd ons blog dus in de gaten!

 

Term Betekenis
Bemiddelingsbureau

Een bureau dat geschikte kandidaten bij opdrachten, afkomstig van Inhuurmarktplaatsen of Preferred Suppliers, in hun eigen netwerk of via een Job Board probeert te vinden. Een Bemiddelingsbureau heeft dus geen mantelovereenkomst of raamcontract met de Eindklant (Opdrachtgever).

De freelancer heeft het contract met het Bemiddelingsbureau. Het Bemiddelingsbureau verzorgt de uitbetaling aan de freelancer. In ruil voor de verleende diensten rekent een Bemiddelingsbureau vaak een marge.

Broker

Een Broker is een Preferred Supplier en heeft een Mantelcontract met de Eindklant (Opdrachtgever). Zij mogen dus rechtstreeks kandidaten voorstellen bij de eindklant.

Brokers verschillen van consultancy bedrijven doordat Brokers geen eigen personeel in dienst hebben. Brokers werken enkel met freelancers en leveranciers.

Brokers plaatsen de opdrachten op hun site, op Job Boards en zetten deze uit in hun netwerk.

Bij gunning gaat een freelancer een contract aan met de Broker. De Broker verzorgt de uitbetaling aan de freelancer. De Broker rekent een opslag op het uurtarief van de freelancer.

De Broker kan er voor kiezen om ook de rol van Bemiddelingsbureau in te nemen door opdrachten te publiceren die niet bij gecontracteerde partijen en Inhuurmarktplaatsen vandaan komen.

Dynamisch Aankoopsysteem (DAS)

Een Dynamisch Aankoopsysteem is een Inhuurmarktplaats die door aanbestedingsplichtige organisaties wordt gebruikt om het inhuurproces voor die organisatie te begeleiden.

Bij een Dynamisch Aankoopsysteem moet je blijven voldoen aan de criteria. Dus check bij het inschrijven op een opdracht altijd of je nog aan de criteria voldoet, zoals een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel.

Vaak zit er een einddatum aan een Dynamisch Aankoopsysteem. Na de einddatum worden geen nieuwe opdrachten meer in het Dynamisch Aankoopsysteem gepubliceerd. Rondom de einddatum kunnen drie dingen gebeuren:

  • Gestaakt: bestaande contracten worden afgerond in het Dynamisch Aankoopsysteem, en daarna is het klaar;
  • Verlengd: het Dynamisch Aankoopsysteem blijft bestaan onder de bestaande voorwaarden. Voor jou als freelancer verandert er niets;
  • Vervangen: het Dynamisch Aankoopsysteem wordt vervangen door een nieuw Dynamisch Aankoopsysteem. Bestaande contracten worden afgerond in het lopende Dynamisch Aankoopsysteem. Om deel te nemen aan het nieuwe Dynamisch Aankoopsysteem moet je je opnieuw aanmelden! Let op: hieraan kunnen ook nieuwe voorwaarden zitten.
Eigen Verklaring (EV)

De Eigen Verklaring is inmiddels vervangen door het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, maar enkele inhuurmarktplaatsen vragen hier nog steeds om.

De Eindklant biedt de Eigen Verklaring aan. Je moet dit document invullen, digitaal ondertekenen en terug uploaden.

Eindklant De uiteindelijk inhurende organisatie, de opdrachtgever dus.
Gedragsverklaring aanbesteden (GVA)

Dit is een verklaring dat je altijd netjes hebt gehandeld bij aanbestedingen. Met andere woorden een soort Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor je onderneming.

Deze verklaring kun je opvragen bij Justis en is 2 jaar geldig. Na aanvraag heb je de verklaring binnen 4 tot 8 weken binnen. De verklaring kost 75 euro. Lees het aanvraagformulier goed door wat je mee moet sturen.

Inhuurketen De reeks aan Preferred Suppliers en Bemiddelingsbureaus die zitten tussen de Eindklant en jou.
Intermediair Een Intermediair is een organisatie die zit tussen een Eindklant en jou. De term is echter wat verwarrend: het kan zowel een Preferred Supplier als een Bemiddelaar zijn. Lees ook dit blog.
Inhuurmarktplaats

Een Inhuurmarktplaats is een systeem dat het hele inhuurproces voor een Eindklant verzorgt. Eindklanten kunnen opdrachten plaatsen, en freelancers/leveranciers kunnen, mits zij toegelaten zijn, aanbiedingen doen op een opdracht. Het systeem verzorgt verder de hele procesafwikkeling.

Een bijzondere variant van een inhuurmarktplaats is een Dynamisch Aankoopsysteem dat wordt gebruikt door aanbestedingsplichtige partijen.

Job board Een website waarop Eindklanten, Preferred Suppliers maar voornamelijk Bemiddelingsbureaus hun opdrachten plaatsen. Bekende job boards zijn Freelance.nl en It-contracts.nl.
Mantelcontract

Een Mantelcontract betekent dat een Eindklant (opdrachtgever) één of meerdere Preferred Suppliers heeft geselecteerd die het alleenrecht hebben om kandidaten voor te dragen en/of contracten af te handelen. In het mantelcontract zijn alle voorwaarden daarvoor vastgelegd, zoals de tariefbandbreedte, toeslag per uur en afspraken omtrent facturatie.

Een Mantelcontract wordt ook wel een Raamovereenkomst genoemd.

Managed Service Provider

Een Managed Service Provider (MSP) is binnen de inhuurmarkt een partij die namens een Eindklant één of meerdere onderdelen van het inhuurproces uitvoert of beheert. Wat een Managed Service Provider precies doet, verschilt per opdrachtgever. 

Sommige MSP’s beheren voor de Eindklant een Inhuurmarktplaats of Dynamisch Aankoopsysteem. Voor de dienstverlening rekent de MSP een provisie. Deze voorwaarden variëren tussen de verschillende MSP’s, en soms ook nog eens per opdracht. Lees dus altijd goed de voorwaarden door!

Preferred supplier

Een Preferred Supplier heeft een Mantelovereenkomst/Raamcontract met de eindklant. Zij hebben, samen met andere Preferred Suppliers, het alleenrecht om kandidaten te mogen voorstellen en/of contracten af te handelen.

Een Preferred Supplier kan een broker zijn, maar ook een consultancy bedrijf.

Raamovereenkomst Zie mantelcontract.
Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

Een Uniform Europees Aanbestedingsdocument is een soort eigen verklaring waarmee je kunt aangeven dat je geschikt bent om toegelaten te worden tot een Dynamisch Aankoopsysteem.

Dit document wordt verstrekt door de eindklant. Je hoeft enkel de gegevens in te vullen die relevant zijn.

Verklaring Betalingsgedrag (VBG) Deze verklaring wordt afgegeven door de Belastingdienst zodat je aan de eindklant kunt aantonen dat je je belastingen volledig en op tijd hebt betaald.