verschil tussen brokers en bemiddelaars

Intermediair: broker of bemiddelaar?

Veel freelancers zijn via een ‘intermediair’ aan de slag: een bemiddelaar of broker die voor de contractafhandeling en financiële afwikkeling zorg draagt. Met een beetje pech zitten er nog twee of zelfs nog meer partijen tussen. Heb jij als freelancer zicht op welke intermediairs in de inhuurketen zitten?

Er zijn dus twee soorten intermediairs: brokers en bemiddelaars. Ze lijken enorm op elkaar, want in de basis doen ze hetzelfde, maar onderaan de streep zijn de verschillen groot.

Brokers

In Nederland zijn ongeveer 50 brokers, verdeeld over verschillende vakgebieden. Een broker heeft een raamovereenkomst oftewel een mantelcontact gesloten met de eindklant. Alleen zij, en mogelijk enkele andere brokers, hebben het alleenrecht om kandidaten voor te dragen. De broker heeft ook vooraf met de eindklant afspraken gemaakt over de marge die ze mogen rekenen. Dit is vaak een vastgesteld, laag bedrag, bovenop het uurtarief.

In de meeste gevallen heeft de broker zelf geen mensen in dienst die ze bij de eindklant aanbieden. Ze maken gebruik van een enorme pool freelancers en medewerkers die in loondienst zijn van bureaus.

De broker doet voor de eindklant de werving en voorselectie van kandidaten, en mag er vaak 3 voorstellen: de eindklant bepaalt uiteindelijk wie er op gesprek mag komen.

Grote brokers in Nederland zijn HeadFirst, Between, IT-Staffing, Myler, Hinttech en FastFlex.

Bemiddelaars

Nederland kent meer dan 12.000 bemiddelingsbureaus. Een bemiddelaar heeft nadrukkelijk geen raamovereenkomst gesloten met de eindklant. Een bemiddelaar heeft dus geen alleenrecht om kandidaten voor te dragen. Ook kunnen ze elke marge rekenen die ze willen.

Een bemiddelaar zal dus altijd jou via een inhuurmarktplaats of een broker aanbieden aan de eindklant. Je kansen op de opdracht kunnen hierdoor statistisch gezien afnemen:

  • De bemiddelaar doet al aan een voorselectie: vaak mag de bemiddelaar maar één kandidaat voorstellen
  • De marge van de bemiddelaar zorgt ervoor dat het tarief, waarvoor je wordt aangeboden, omhoog gaat. Aangezien het bij inhuuropdrachten draait om de verhouding tussen het voldoen aan de wensen en het tarief, wordt dit dus negatief beïnvloed

Daarnaast kleven er nog andere risico’s, maar ook enkele voordelen aan bemiddelaars. Lees ook dit blog.

Maar: er kunnen zeker ook voordelen zitten aan bemiddelaars. Sommige bemiddelaars kunnen, ondanks dat ze geen overeenkomst hebben met de eindklant, er wel een relatie mee hebben en mogelijk invloed uitoefenen als het gaat om de selectie van kandidaten. Daardoor kunnen je kansen weer groter worden.

De verschillen op een rijtje

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen een broker en bemiddelaar. Let op dat dit generiek is, en per eindklant of opdracht kan dit verschillen!

BrokerBemiddelaar
Aantal bureaus50> 12.000
Directe relatie met de eindklantJaNee
Soort overeenkomst met eindklantRaamcontract / mantelGeen (misschien ingeschreven op inhuurmarktplaats)
Alleenrecht om kandidaten voor te dragenJaNee
Vastgestelde margeJaNee
Aantal voor te stellen kandidaten31

Conclusie

Wat is jouw intermediair? Een broker of een bemiddelaar? Weet je wat het uiteindelijke uurtarief is waarvoor je bent aangeboden?

Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden om zo de transparantie in de wereld van externe inhuur aan te brengen. Op de website van de Inhuurkaart kun je via de ‘kortste route’ wizard achterhalen op welke wijze jouw eindklant normaliter freelancers inhuurt.

Als je via een bemiddelaar wordt aangeboden, probeer altijd te achterhalen wat hun toegevoegde waarde is ten opzichte van de marge die ze in rekening brengen.

Gerelateerde updates