verschil tussen brokers en bemiddelaars

Intermediair: Preferred Supplier of bemiddelaar?

Veel freelancers zijn via een ‘intermediair’ aan de slag: een bemiddelaar of Preferred Supplier die voor de contractafhandeling en financiële afwikkeling zorg draagt. Met een beetje pech zitten er nog twee of zelfs nog meer partijen tussen. Heb jij als freelancer zicht hoe jouw ‘inhuurketen’ eruit ziet, of te wel, welke partijen tussen jou en de eindklant (opdrachtgever zitten)?

Er zijn dus twee soorten intermediairs: Preferred Suppliers en bemiddelaars. Ze lijken enorm op elkaar, want in de basis doen ze hetzelfde, maar onderaan de streep zijn de verschillen groot.

Preferred Suppliers

In Nederland zijn veel Preferred Suppliers, verdeeld over verschillende vakgebieden. Een Preferred Supplier heeft een raamovereenkomst oftewel een mantelcontact gesloten met de eindklant. Alleen zij, en mogelijk enkele andere Preferred Supplier, hebben het alleenrecht om kandidaten voor te dragen. Dat betekent dat de Preferred Supplier ook vooraf met de eindklant afspraken gemaakt over de marge die ze mogen rekenen. Dit is vaak een vastgesteld, laag bedrag, bovenop het uurtarief.

In sommige gevallen heeft een Preferred Supplier zelf geen mensen in dienst die ze bij de eindklant aanbieden. Dit wordt dan ook wel een broker genoemd. Ze maken gebruik van een enorme pool freelancers en medewerkers die in loondienst zijn van andere bureaus. Grote brokers in Nederland zijn HeadFirst, Between, IT-Staffing, Myler, Hinttech en FastFlex.

De Preferred Supplier doet voor de eindklant de werving en voorselectie van kandidaten, en mag er vaak 1 tot 3 voorstellen: de eindklant bepaalt uiteindelijk wie er op gesprek mag komen.

Bemiddelaars

Nederland kent meer dan 12.000 bemiddelingsbureaus. Een bemiddelaar heeft nadrukkelijk geen raamovereenkomst gesloten met de eindklant. Een bemiddelaar heeft dus geen alleenrecht om kandidaten voor te dragen. Ook kunnen ze elke marge rekenen die ze willen.

Een bemiddelaar zal dus altijd jou via een inhuurmarktplaats, Dynamisch Aankoopsysteem of een Preferred Supplier aanbieden aan de eindklant. Je kansen op de opdracht kunnen hierdoor statistisch gezien afnemen:

  • De bemiddelaar doet al aan een voorselectie: vaak mag de bemiddelaar maar één kandidaat voorstellen
  • De marge van de bemiddelaar zorgt ervoor dat het tarief, waarvoor je wordt aangeboden, omhoog gaat. Aangezien het bij inhuuropdrachten draait om de verhouding tussen het voldoen aan de wensen en het tarief, wordt dit dus negatief beïnvloed

Daarnaast kleven er nog andere risico’s aan het werken met bemiddelaars. Maar: er kunnen zeker ook voordelen zitten aan bemiddelaars. Ondanks dat ze geen overeenkomst hebben met de eindklant, kunnen ze wel mogelijk een relatie hebben met de eindklant en kunnen ze mogelijk invloed uitoefenen bij de selectie van kandidaten. Daardoor kunnen je kansen weer groter worden. Lees ook dit blog.

Intermediair: Preferred Supplier of bemiddelaar?

Wat je ook veel ziet, is dat de grote intermediairs voor de ene eindklant een Preferred Supplier zijn, en aan de andere kant zijn ze een bemiddelaar van opdrachten afkomstig van Dynamische Aankoopsystemen en inhuurmarktplaatsen. Door de grote naam die achter de Preferred Supplier zit, heeft het de schijn ervan dat ze een raamovereenkomst hebben. Maar dat is dus niet altijd het geval. Check dus altijd het inhuurproces!

De verschillen op een rijtje

In onderstaande tabel staan de verschillen tussen een Preferred Supplier en bemiddelaar. Let op dat dit generiek is, en per eindklant of opdracht kan dit verschillen!

Preferred Supplier Bemiddelaar
Aantal bureaus Enkele honderden > 12.000
Contractuele relatie met de eindklant? Ja Nee
Soort overeenkomst met eindklant Raamcontract / mantel Geen (misschien ingeschreven op inhuurmarktplaats of Dynamisch Aankoopsysteem)
Alleenrecht om kandidaten voor te dragen Ja Nee
Vastgestelde marge Ja Nee

Conclusie

Wat is jouw intermediair? Een Preferred Supplier of een bemiddelaar? Weet je wat het uiteindelijke uurtarief is waarvoor je bent aangeboden?

Het is belangrijk om het kaf van het koren te scheiden om zo de transparantie in de wereld van externe inhuur aan te brengen. Op de website van de Inhuurkaart kun je via de ‘kortste route’ wizard achterhalen op welke wijze jouw eindklant normaliter freelancers inhuurt.

Als je via een bemiddelaar wordt aangeboden, probeer altijd te achterhalen wat hun toegevoegde waarde is ten opzichte van de marge die ze in rekening brengen.

Dit blog is eerder verschenen op Inhuurkaart op 2 juni 2019 en is aangepast door voortschrijdend inzicht.

Gerelateerde updates