zin en onzin van bemiddelaars

Zin en onzin van bemiddelingsbureaus

In mijn vorige blog heb ik laten zien dat freelancers hun opdrachten kunnen vinden op inhuurmarktplaatsen en bij gecontracteerde brokers. Voor veel freelancers is het inschrijven op inhuurmarktplaatsen een tijdrovende klus. Veel bemiddelingsbureaus spelen hier handig op in.

Een bemiddelingsbureau zoekt geschikte kandidaten voor opdrachten afkomstig van een inhuurmarktplaats of een broker. Zij doen dat bijvoorbeeld door het functieprofiel te kopiëren, aan te passen en te plaatsen op job boards zoals freelance.nl, of door in hun database met kandidaten te zoeken en hen rechtstreeks te benaderen. Voor deze dienstverlening rekenen zij een vergoeding bovenop het uurtarief van de freelancer.

Wanneer je via een bemiddelingsbureau op een opdracht reageert, dan zullen je kansen op de gunning vrijwel altijd lager zijn dan wanneer je reageert via een inhuurmarktplaats of een broker. Maar er zitten ook voordelen aan. Ik zal dat toelichten.

Voordeel: geen papieren rompslomp

Zoals je in de Inhuurkaart.nl kunt zien, moet je, om toegelaten te worden, voor veel marktplaatsen een boel papierwerk invullen. In sommige gevallen kost dat zelfs geld. Dit is bijvoorbeeld het geval als je een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) moet hebben.
Bemiddelingsbureaus nemen je dat werk uit handen. Zij regelen al het papierwerk met de eindklant en zorgen voor de actualiteit daarvan.

Voordeel: direct reageren zonder ingeschreven te zijn op een inhuurmarktplaats

Om op opdrachten op een inhuurmarktplaats te reageren moet je ingeschreven zijn. Als je denkt de bemiddelaar te slim af te zijn door je nog even snel op een inhuurmarktplaats te registreren, dan is de kans groot dat je pech hebt. Je kunt vaak alleen op opdrachten reageren die gepubliceerd worden na het moment van toelating.

Dus zie je een leuke opdracht, en ben je niet aangemeld op het desbetreffende inhuurmarktplaats? Reageer dan via een bemiddelaar en dwing een lagere opslag af om je kansen te vergroten.

Voordeel: mogelijke gunstige overeenkomst met bemiddelaar

De bemiddelaar zit tussen de eindklant en de leverancier/freelancer in. In feite heb je dus een overeenkomst met de bemiddelaar, en de bemiddelaar met de eindklant. De voorwaarden kunnen in een enkel geval gunstig zijn, zoals een gegarandeerde betaling binnen een aantal werkdagen na factuurdatum.

Nadeel: lagere kans door een hogere prijs

Het verdienmodel van de bemiddelingsbureaus is heel simpel: per gewerkt uur rekenen zij een bepaald bedrag. Ik ben bedragen tegen gekomen tussen de 2 en de 20 euro! Dit komt bovenop jouw uurtarief: de eindklant betaalt dus een hogere prijs dan jouw uurtarief.

Eén van de criteria waarop een eindklant selecteert is de prijs. Wanneer je, door de opslag van het bemiddelingsbureau, duurder wordt dan de concurrentie, worden je kansen dus lager. Óf, in het slechtste geval, je eigen marge lijdt eronder.

Nadeel: vertraging in betaling

Bemiddelingsbureaus betalen jou vaak pas nadat ze het geld van de eindklant (of van een andere schakel in de keten) hebben ontvangen. Door administratieve afhandeling kan het dus langer duren voordat je het geld op je rekening hebt staan.

Nadeel: geen geld bij betalingsproblemen

Stel dat het bemiddelingsbureau in betalingsproblemen verkeert, dan is de kans groot dat jij je rekening niet betaalt krijgt. De eindklant kan daar in feite niets aan doen: jij hebt immers een overeenkomst met het bemiddelingsbureau, en het bemiddelingsbureau met de eindklant. Het kan dus voorkomen dat de eindklant al aan het bemiddelingsbureau heeft betaald, maar dat het bemiddelingsbureau jou niet meer kan betalen.

Overigens geldt dit ‘ondernemersrisico’ natuurlijk niet alleen voor bemiddelingsbureaus, maar ook voor brokers. Zo is in 2013 een grote broker, CORSO, failliet verklaard waarbij veel freelancers gedupeerd werden.

Nadeel: lagere kans door voorselectie

Bij een inhuurmarktplaats kan iedereen, die is toegelaten, reageren op een opdracht. Technisch gezien gelijke kansen voor iedereen. Echter, een bemiddelingsbureau mag maar een beperkt aantal kandidaten voordragen (vaak maar één). Het bemiddelingsbureau moet dus een voorselectie maken, en wijst dus kandidaten bij voorbaat al af! Geen gelijke kansen dus.

Nadeel: bemiddelingsbureaus zijn vaak niet transparant

Bemiddelingsbureaus melden vaak dat ze op zoek zijn naar een opdracht voor een eindklant, maar in feite is het net zo goed jouw eindklant wanneer je op een inhuurmarktplaats bent ingeschreven. Ook vermelden ze vaak de naam van de opdrachtgever niet in het functieprofiel. Ze geven niet aan hoeveel marge ze op jou maken, en voor jou is dat ook niet inzichtelijk. Tenslotte koppelen ze vaak niet terug over de status van de opdracht.

Conclusie

Zoals je kunt lezen zitten er voor- en nadelen aan het werken met bemiddelaars. Zelf probeer ik ze zoveel mogelijk te vermijden om de kansen op een opdracht te vergroten en geld te besparen. Maar dat betekent wel veel werk om je op alle relevante inhuurmarktplaatsen te registreren en je documentatie actueel te houden. Heb je daar geen zin in? Ga dan via een bemiddelaar en dwing een scherpe opslag af.

Gerelateerde updates