help mijn intermediair betaalt mij niet

Help! Mijn intermediair betaalt mijn facturen niet!

Einde maand is het ‘billing-time’. Urenstaat door de Eindklant (opdrachtgever) laten ondertekenen, en deze samen met de factuur sturen aan de intermediair. Een maand later zou je je geld moeten hebben, maar… Er is niets op je bankrekening bijgeschreven! Help! Mijn intermediair betaalt facturen niet!

Dit is geen uitzonderlijke situatie. In de zomer van 2019 werden honderden freelancers, werkzaam voor ING, getroffen door het faillissement van TCP. Ook ging enige tijd geleden een bemiddelaar failliet. En degenen die al wat langer in het ‘vak’ zitten, kennen vast het drama met Corso van enkele jaren geleden nog wel.

Rechtspositie als freelancer

Wanneer je in loondienst zou zijn, en je werkgever gaat failliet, dan krijg je doorbetaald door het UWV. Of te wel, in loondienst heb je de voordelen van het sociaal vangnet.

Als freelancer heb je dat niet. Je bent immers ondernemer, en daar hoort het ondernemersrisico bij. In geval van een faillissement word je als een ‘crediteur’ beschouwd’. En bij een faillissement gaat vaak eerst het geld naar het salaris van de curator, de Belastingdienst/UWV/medewerkers en tenslotte de overige crediteuren. Je staat dus achteraan in de rij.

Je intermediair betaalt niet. Wat zijn de gevolgen?

De gevolgen van niet-betaald krijgen zijn groot. Als freelancer moet je ineens een periode van +/- zes maanden overbruggen:

  • Eerst moet je erachter komen dat je facturen niet worden betaald (2 maanden)
  • Dan volgt een periode van onzekerheid: gaat het toch nog goed komen? (1 maand)
  • Acquisitie doen naar een nieuwe opdracht (1 maand)
  • Maandje werken op je nieuwe opdracht (1 maand)
  • Wachten op betaling van je eerste factuur (1 maand)

Of te wel, het hakt er direct financieel in. Hieronder enkele suggesties wat je zou kunnen doen.

Contacteer de intermediair

Natuurlijk neem je als eerste contact op met de intermediair. Vraag wat er aan de hand is, en wanneer je de betaling kunt verwachten. Sommige intermediairs zijn overigens beter bereikbaar dan de andere. Stuur ook altijd een mailtje met een betalingsherinnering, want wellicht zijn ze het gewoon vergeten.

Check bij collega-freelancers

Je bent vaak niet de enige die via de intermediair bij de klant zit, zeker niet als het om een Preferred Supplier gaat. Probeer samen op te trekken in communicatie richting Eindklant en Preferred Supplier.

Overleg met je Eindklant en controleer je overeenkomst

Je eindklant is er meestal niet bij gebaat dat jij niet betaald krijgt, maar kan ook in veel gevallen weinig doen. De eindklant heeft immers een contract met de intermediair (of wellicht met nog een andere schakel in de keten), en jij hebt een contract met de intermediair. Ook heeft de eindklant vaak zelf de intermediair al betaald, en de eindklant gaat geen twee keer betalen. Maar wellicht kun je wel samen met de eindklant tot een oplossing komen!

Van groot belang daarin is jouw overeenkomst met de intermediair. Sommige intermediairs hanteren een relatiebeding, andere intermediairs niet. Als je geen relatiebeding hebt, dan kun je de eindklant vragen om de overeenkomst aangaande jouw inhuur met de intermediair zo spoedig mogelijk te beëindigen. De eindklant beëindigt dus de overeenkomst en kan jou dan via een andere constructie weer terug inhuren.

Als je een opzegtermijn hebt, dan kun je de resterende maanden ook nul uren schrijven. Eventueel gewerkte uren kun je dan later, via de nieuwe inhuurconstructie, in rekening brengen.

Overweeg te stoppen met de opdracht

Kan of wil je eindklant niet meewerken en zijn de tekenen van een faillissement van de intermediair echt serieus? Overweeg dan serieus om te stoppen met de opdracht en je tijd te investeren in acquisitie van een nieuwe opdracht. Je krijgt je geld immers niet, terwijl je er wel voor werkt.

Voorkomen is beter dan genezen

Hieronder enkele tips om te voorkomen dat je onbedoeld in een dergelijke situatie terecht komt:

  • Hou de inhuurketen zo kort mogelijk. Je wilt zo min mogelijk schakels tussen jou en de eindklant. Iedere extra schakel zorgt voor een aanvullend financieel risico. Je kunt het inhuurproces van de eindklant controleren middels de ‘kortste route‘-wizard op de Inhuurkaart.
  • Heb je de keuze uit meerdere Preferred Suppliers? Vergelijk dan hun voorwaarden. Een relatiebeding heeft grote risico’s.

Conclusie

Niet betaald krijgen voor je harde werken is één van de meest vervelende zaken die je als freelancer kan overkomen. Wees kritisch over je inhuurroute en probeer het aantal schakels zo min mogelijk te houden. Voor je het weet moet je een periode van zes maanden overbruggen, zorg dus dat je altijd een buffer hebt die je kunt aanspreken.

Dit blog is eerder gepubliceerd op 9 november 2019. Het blog is geactualiseerd.

Tagged: bemiddelaar, Factuur

Gerelateerde updates