afgewezen - dit kun je er van leren

Afgewezen voor een inhuuropdracht? Dit kun je eruit halen!

Grote ergernis voor veel freelancers: je doet enorm je best om je cv op maat te maken en een motivatie te schrijven, en dan krijg je toch een afwijzing! Soms is dat niet meer dan één regel: ‘er zijn andere, beter passende kandidaten’. Maar in een ander geval krijg je een uitgebreide terugkoppeling, zeker bij inhuurmarktplaatsen of Dynamische Aankoopsystemen. En daaruit kun je een heleboel waardevolle informatie halen over de concurrentie, zodat je de volgende keer mogelijk wél op gesprek kunt komen. Dít kun je eruit halen!

Opmerking: wanneer we het hierna hebben over een inhuurmarktplaats, dan bedoelen we daarmee ook een Dynamisch Aankoopsysteem!

Wat je moet weten

In een vorig blog beschreven we een inhuurmarktplaats als een denkbeeldige trap: de personen die bovenaan de trap staan worden uitgenodigd voor een gesprek. De gunningscriteria bestaan uit:

  • Harde eisen of te wel ‘knock-out’ criteria. Voldoe je hier niet aan, dan val je ‘van de trap’ af. Helaas pindakaas.
  • Wensen. Dit is wat de eindklant graag wil zien. Het gaat hier vaak om ervaring waarover je beschikt. Hiervoor geldt dat hoe meer je aan de wensen voldoet, hoe hoger je op de trap komt te staan!
    Prijs. De eindklant wil het liefst een zo laag mogelijke prijs betalen voor een zo hoog mogelijke kwaliteit. Vaak worden er punten toegekend naar mate je afwijkt van de laagste bieding: hoe dichter bij de laagste bieding, des te meer punten je krijgt, des te hoger je staat op de trap.

Met andere woorden: het voldoen aan de eisen bepaalt of er überhaupt verder wordt gekeken in welke mate je voldoet aan de wensen in combinatie met een competitief tarief.

Controleer of de grond van afwijzing legitiem is

Alle marktplaatsen vermelden waarom jij niet voor een gesprek bent uitgenodigd. Dat moet natuurlijk wel legitiem zijn! Vergeet daarbij niet dat recruiters minutieus controleren of je CV wel overeen komt met de eisen in het functieprofiel. Dus heb je bij de eisen of wensen aangegeven meer dan 7 jaar werkervaring binnen de overheid te hebben, maar blijkt dat niet uit je CV? Dan is het je eigen schuld. Het later corrigeren door een nieuw CV te sturen heeft geen zin.

Maar het kan natuurlijk ook zijn dat de recruiter niet goed heeft zitten rekenen, en dan loont het absoluut de moeite om bezwaar te maken tegen de afwijzing!

Achterhaal het uurtarief van je concurrentie

Het uurtarief is voor veel eindklanten belangrijk, maar hoeft niet altijd doorslaggevend voor een afwijzing te zijn. Ik ken genoeg opdrachten waarbij de kandidaat met het laagste tarief de opdracht toch echt niet heeft gewonnen. In de terugkoppeling kun je vaak scores zien in vorm van percentages. Hoe moet je dit nu interpreteren?

De score die je op het uurtarief hebt gekregen, is een verhouding ten opzichte van het laagste tarief waarop is aangeboden, of te wel, de goedkoopste kandidaat. De goedkoopste kandidaat krijgt 100%. Naar mate je boven dat tarief zit, krijg je dus een lagere score.

Een voorbeeld: je hebt een aanbieding gedaan voor 90eur/u. De score die je hebt gekregen, is 83,33%. De laagste bieding op de opdracht was dus blijkbaar 83,33% van 90eur/u = 75 eur/u.
Ook kun je makkelijk achterhalen wat het tarief is van de partij die de opdracht gegund heeft gekregen. Deel het laagste uurtarief door die score en je weet voor af voor uurtarief je concurrent de opdracht heeft gewonnen (bijv. 75eur/u / 75% = 100eur/u).

Achterhaal waarom je onvoldoende punten hebt gescoord

Van iedere kandidaat is vastgelegd hoe deze scoren op de vragen. Zo kun je dus achterhalen wat de onderliggende oorzaak is geweest van afwijzing. Andere kandidaten scoorden blijkbaar hoger dan jij op één of meerdere wensen.

Tenslotte…

Heb je geen achterliggende informatie gekregen over de reden van afwijzing? Vraag het dan op bij de inhuurmarktplaats.

Gerelateerde updates