Wij zijn inhuurkaart.nl

Stichting Inhuurkaart is een initiatief voor én door freelancers. We willen met deze site de Nederlandse inhuurmarkt transparant en overzichtelijk maken. Wij doen dit door een database beschikbaar te stellen met inhuurmarktplaatsen en raamcontracten behorende bij eindklanten, en wij bloggen over diverse onderwerpen waar je als freelancer mee te maken krijgt.

Wie zijn wij?

De Inhuurkaart is bedacht en geproduceerd door Bas van Oers.

Verder hebben meegewerkt:

Verder zijn wij de leden van de klankbordgroep dankbaar voor de nodige input:

Waarom doen we dit?

Dat is een goede vraag. Na een jaar in het buitenland gewoond en gewerkt te hebben, was Bas op zoek naar een nieuwe opdracht. Bewust ging hij zoeken buiten zijn netwerk. Hij kwam terecht in een ondoordringbaar woud van marktplaatsen, brokers, bemiddelingsbureaus, toelatingscriteria, etc. Ondanks zijn meer dan 10 jaar ervaring als freelancer ervaarde hij dit als nodeloos complex en ingewikkeld. Toen hij ook nog reageerde op een functieprofiel bij een bemiddelingsbureau, dat afkomstig bleek van een publieke inhuurmarktplaats, was voor hem de maat vol. Hij ontwikkelde het idee van de Inhuurkaart.

Wat verdienen we er aan?

Helemaal niets, we zijn belangeloos en onafhankelijk. We hebben met deze site, vooralsnog, geen verdienmodel. Het gaat er ons echt om de markt transparant te maken.

Help ons transparantie te brengen in de inhuurmarkt!

Je kan ons op heel veel manieren helpen:

  • Vertel anderen over Inhuurkaart.nl door bijvoorbeeld onze link of blogs via LinkedIn te verspreiden;
  • Schrijf een gastblog;
  • Deel je ervaringen: frustraties maar ook geluksmomenten zijn zeker welkom, zeker als je dat aan Inhuurkaart.nl te danken hebt;
  • Tip ons over wijzigingen die je ziet in de markt. Alleen zo houden we de inhuurkaart.nl helemaal up-to-date;
  • Overweeg een kleine donatie op het moment dat je, met behulp van onze informatie, een mooie opdracht hebt gescoord.