ZP Radio interview Inhuurkaart

Inhuurkaart hoe en waarom: het interview

Op donderdag 20 juni is de podcast op ZP Radio van ZP Zaken uitgezonden waarin Bas van Oers een toelichting geef op het hoe en waarom van Inhuurkaart. Bas werd daarbij geïnterviewd door Sebas Krijgsman en Paul van Leeuwen.

Wat is Inhuurkaart

De Inhuurkaart helpt freelancers op weg in de wereld van externe inhuur door een (totaal)overzicht te verschaffen van inhuurmarktplaatsen en mantelovereenkomsten. Dit doen we door twee zoekfuncties aan te bieden:

  • Een zoekfunctie waarmee freelancers nieuwe eindklanten (opdrachtgevers) kunnen vinden op basis van drie vragen: waar wil je werken, wat is je vakgebied en wat voor soort opdrachtgevers zoek je.
  • Een zoekfunctie waarmee freelancers het inhuurproces van een eindklant kunnen raadplegen.

Ook geven we voorlichting over hoe de Inhuurmarkt werkt.

Waarom de Inhuurkaart?

Freelancers komen vaak bij bureaus (bemiddelaars) terecht die doen alsof ze rechtstreeks bij de eindklant aan tafel zitten. In de praktijk is dat vaak helemaal niet zo, en komt de opdracht van een inhuurmarktplaats of van een broker vandaan. Die functieprofielen beginnen altijd met ‘voor mijn eindklant ben ik op zoek naar’, terwijl de naam van de eindklant niet genoemd wordt. Die bemiddelaars plaatsen vervolgens deze functieprofielen op job boards zoals Freelance.nl. Ook rekenen die bemiddelaars een vergoeding bovenop het uurtarief. We horen dat ook van andere freelancers, en als je geen opdracht hebt dan is het knap lastig om er doorheen te prikken.

Inhuurkaart is idealistisch. Wij geloven in een open en vrije markt. Schimmig doen met namen van eindklanten en korte functieprofielen draagt naar ons idee niet bij aan een goede match – en dat is juist wat eindklanten en freelancers juist bij gebaat zijn.

Bas van Oers Sebas Krijgsman Paul van Leeuwen

Wat zijn de gevolgen van onnodige ketenvorming?

Bemiddelingsbureaus verstoren in onze ogen de markt. Eindklanten selecteren op basis van het voldoen aan eisen, wensen en tarief. De combinatie van het voldoen aan de wensen en tarief bepaalt uiteindelijk welke kandidaten op intakegesprek mogen komen. En hier gaat het dus fout. Door de marge die bemiddelaars bovenop het uurtarief doen, nemen de kansen op een opdracht voor de freelancer dus eigenlijk af.

Ook doen bemiddelaars aan een soort voorselectie. Stel dat het om een marktplaatsopdracht gaat, dan mogen zij vaak ook maar één kandidaat voorstellen.

Tenslotte is er nog een financieel risico. Als freelancer ga je een contract aan met de bemiddelaar, en de bemiddelaar weer met de inhuurmarktplaats of broker. Stel dat die bemiddelaar in de financiële problemen komt, dan heb je kans dat je je geld niet krijgt.

Maar niet alleen voor freelancers, ook eindklanten hebben er baat bij: zij zijn per saldo minder geld kwijt voor hun inhuur. Een win-win situatie dus.

Overigens zitten er ook voordelen aan bemiddelaars. Als je kijkt naar die inhuurmarktplaatsen dan moet je daar een boel papierwerk voor regelen. Zeker als je dat voor alle 200 marktplaatsen moet bijhouden. Ook heeft niet iedere freelancer zin om zelf acquisitie te doen. Maar als freelancer moet je wel bewust zijn van de consequenties en risico’s die er aan vast zitten.

Wat is de toekomstvisie van Inhuurkaart?

We hebben heel veel ideeën waar omtrent de doorontwikkeling van Inhuurkaart, en waar we nu staan is zeker nog maar het begin.

Ten eerste moet de content op de Inhuurkaart verder uitgebreid worden, en we hopen komende tijd met de andere grote brokers in contact te komen om, net als HeadFirst, ook hun raamovereenkomsten op de Inhuurkaart te gaan vermelden.

Ten tweede willen we de functionaliteit van de Inhuurkaart verder gaan uitbreiden. Daar kunnen we nog niet alles over vertellen, maar in onze dromen is Inhuurkaart straks wel het beste en meest transparante startpunt voor freelancend Nederland. De uitdaging daarbij is natuurlijk ook het verdienmodel, want dat is er op dit moment helemaal niet. Daarnaast zijn we wars van advertenties, paywalls en inlogschermen, want dat schrikt alleen maar af. Maar wellicht komen we daar niet helemaal om heen, dat gaan we zien.

Hoe dan ook komen we graag in contact met iedereen die zich gegrepen voelt door ons verhaal, en die bij wil dragen aan een transparantere inhuurmarkt.

Over de initiatiefnemer

Inhuurkaart is een initiatief van Bas van Oers. Na mijn afstuderen heb ik eerst enkele jaren voor consultancy bedrijven gewerkt. Sinds 2008 ben ik freelancer op diverse gebieden: project management en business consultancy. Afgelopen najaar was ik mij aan het oriënteren op een nieuwe opdracht, en het viel mij op dat het een complexe wereld is met inhuurmarktplaatsen, brokers, bemiddelaars, websites met opdrachten voor freelancers. Ik heb dat toen in kaart gebracht: welke marktplaatsen zijn er, en welke organisaties maken gebruik van welke broker. En toen heb ik besloten om die informatie publiekelijk toegankelijk te maken.

Gerelateerde updates