zzp interimer freelancer ingekort.jpg

ZZP’er, interimer of freelancer: wat is het verschil

‘Wat is de doelgroep van de Inhuurkaart?’. Dat is een vraag die ik regelmatig krijg. Mijn antwoord is altijd: ‘iedere zelfstandige die met nieuwe opdrachtgevers in contact wil komen’.

Maar zijn dat nou ‘zelfstandigen’, ‘zelfstandige professionals’, ‘ZZP’ers’, ‘freelancers’ of ‘ad interim-ers’? Tijd om helderheid te krijgen in de definities en de doelgroepen!

Wie is de zelfstandige?

Het plaatje hieronder, afkomstig van Zipconomy.nl, vind ik heel doeltreffend. Het beschrijft in één oogopslag een mogelijke onderverdeling van de zelfstandigen in Nederland.

Uit het plaatje blijkt dat van de 1,4 miljoen zelfstandigen er ruim 1 miljoen ZZP’ers zijn: zelfstandigen zonder personeel.

Wie is de freelancer?

Wij beschouwen de freelancer een ZZP’er uit de zesde categorie: de ZZP’er die business-to-business werkt, en één of meer langlopende opdrachten gelijktijdig doet. Een freelancer is dus een ZZP’er, maar een ZZP’er is niet altijd een freelancer!

Voorbeelden zijn een IT project manager, een recruiter, een software tester, een jurist, een medisch specialist, een communicatiemedewerker, etc.

De freelancer is echt de primaire doelgroep van de Inhuurkaart. Op de Inhuurkaart kunnen freelancers een overzicht opvragen van potentiële opdrachtgevers en direct zien hoe hun inhuurproces loopt.

Wie is de zelfstandige professional (zp’er)?

De zelfstandige professional kan in onze ogen voorkomen in categorie vijf én categorie zes. Ze richten zich op business-to-business opdrachten, doen meerdere opdrachten tegelijkertijd en de ene opdracht zal langer zijn dan de andere.

Voorbeelden zijn: een trainer/opleider, een serious-game-designer, een boekhouder, de Quality-Assurance-medewerker, etc.

Ook voor ZP’ers is de Inhuurkaart interessant aangezien ze langere opdrachten hebben. Maar inhuurmarktplaatsen kunnen ook worden gebruikt voor opdrachten van kortere duur of minder aantal uur per week!

Wie is de ad interim-er?

Interim betekent, volgens Van Dale, ’tussentijds’ of ‘waarnemend’. In onze ogen iemand die tijdelijk op een functie wordt geplaatst. Een interim-er hoeft niet altijd een zelfstandige te zijn, maar een zelfstandige kan wel een interim-functie vervullen. Toch zijn er genoeg interim opdrachten te vinden op inhuurmarktplaatsen en bij brokers.

Conclusie

Definitiekwesties zijn altijd lastig. De doelgroep van de Inhuurkaart is echter overduidelijk: iedere zelfstandige die business-to-business langdurige opdrachten wil uitvoeren.

Maar voor degene die zich toch ZZP’er, zelfstandige of interim-er wil noemen: het is net als de oude TV reclame van ‘Koning, Keizer, Admiraal, Inhuurkaart.nl is er voor jullie allemaal’.

Gerelateerde updates