Zo kom je achter het tarief van de concurrentie

Zo kom je achter het uurtarief van de concurrentie

Een tijdje geleden schreven we een blog op welke manieren je kunt kijken naar het berekenen van je uurtarief. Eén van de tips was om naar de gunningsinformatie te kijken op Tenderned, herleiden uit gunningsinformatie van Dynamische Aankoopsystemen of zelfs uit een afwijzing. Maar hoe werkt dat precies? Zo kom je achter het uurtarief van de concurrentie!

Gunningsinformatie op Tenderned

Tenderned is een website van de overheid waarop alle informatie over openbare aanbestedingen staat. Er staat gigantisch veel informatie op, en je moet even je weg vinden. En daar gaan we je bij helpen.

Gunningsinformatie van een specifieke opdracht

  • Klik in de bovenste menubalk op ‘Aankondigingen’
  • Voer in het zoekveld de functietitel in, bijv. ‘project management ondersteuner’
  • Selecteer bij ‘publicatie type’ de waarde ‘aankondiging gegunde opdracht’
  • Standaard staat een filter op datum aan. Haal dat filter weg door op het kruisje te klikken.
  • Klik op de knop ‘Toon resultaten’

Je krijgt nu een enorme berg zoekresultaten. Doe nu het volgende:

  • Klik één aanbesteding aan
  • Klik in het menu aan de linkerzijde op het + teken bij ‘Publicatie’
  • Klik op ‘Gunning van een opdracht’

Daar kun je zien hoeveel biedingen er zijn geweest, wie de gunning heeft gekregen en ook wat de waarde van de opdracht is.

Nu moet je nog wel het volgende weten:

  • In sommige gevallen is er een uurtarief opgenomen, in andere gevallen een totaalbedrag (het aantal contracturen x uutarief). Dat is niet altijd even duidelijk. Maar op zich biedt dit wel het nodige houvast.
  • De kwaliteit van de data op Tenderned is niet altijd even goed. Dat ligt niet aan Tenderned, maar aan de aanleverende partijen. Tenderned publiceert alleen maar.

Gunningsinformatie van Dynamische Aankoopsystemen

Veel Dynamische Aankoopsystemen publiceren óf op Tenderned óf op hun eigen website een overzicht van gegunde opdrachten. Hierin wordt ook vaak het uurtarief benoemd. Kijk eens op deze sites:

Uurtarief herleiden uit een afwijzing

Bij inhuuropdrachten draait het om drie zaken: eisen, wensen en prijs. Voldoe je niet aan de eisen, vergeet het dan maar. Naar mate je meer voldoet aan de wensen  in combinatie met een interessant uurtarief bepaalt of je wordt uitgenodigd voor een intakegesprek.

De meeste Dynamische Aankoopsystemen koppelen terug hoe jij, als freelancer, hebt gescoord ten opzichte van andere kandidaten. Daarbij wordt vaak de volgende formule gebruikt:

Score = ((100)-100*(1-(laagste Bod/Bod)))

Dat betekent dat degene met het laagste bod altijd 100% van de punten krijgt. En nu wordt het interessant! Stel dat dit de feedback is van de inhuurmarktplaats uit de gunningsinformatie:

KandidaatScore prijs
A100
B (gegunde partij)75
C (uw bieding)83,33

Of te wel, kandidaat A heeft 100% van de punten gekregen en dus de laagste prijs. Stel dat jouw bieding 90eur/u was, dan kun je eenvoudig uitrekenen wat de laagste prijs is geweest met de volgende formule: (jouw prijs)*(jouw score) / 100 = laagste prijs. In dit voorbeeld dus 83,33*90/100 = 75eur/u.

Het tarief van de gegunde partij kun je dan ook uitrekenen met de volgende formule: (score gegunde partij)/(laagste prijs) * 100 = prijs gegunde partij. In dit voorbeeld dus 75/75 * 100 = 100eur/u.

Conclusie

Het tarief telt vaak voor 20%-40% mee bij de selectie van kandidaten. Het blijft een lastig spel, maar door goed te kijken op Tenderned en naar andere bronnen kun je een aardig eind komen.

Dit blog is eerder gepubliceerd op Inhuurkaart in juli 2019 en is bijgewerkt aan de hand van voortschrijdend inzicht.

Gerelateerde updates