waarom de inhuurkaart zinvol is voor inhurende organisaties ingekort

Waarom de Inhuurkaart zinvol is voor inhurende organisaties

Het bedrijfsleven en overheden geven veel geld uit aan externe inhuur. Ondanks dat het aantal opdrachten door corona wat is terug gelopen, blijven organisaties inhuren, zeker op ICT gebied. Eigenlijk zou je verwachten dat het aantal opdrachten zou teruglopen vanwege kostenbesparingen. Maar je kunt ook kosten besparen zonder minder externe in te huren! Hoe dan? Waarom de Inhuurkaart zinvol is voor inhurende organisaties!

Wat doet de Inhuurkaart

De Inhuurkaart heeft tot doel om de markt van externe inhuur overzichtelijk en transparant te maken. Wij tonen freelancers hoe zij zo direct mogelijk met eindklanten (opdrachtgevers) in contact kunnen komen. Hiervoor hebben we een overzicht gemaakt van alle inhuurmarktplaatsen en dynamische aankoopsystemen, en alle raamovereenkomsten. Deze gegevens hebben we ontsloten door twee zoekfuncties aan te bieden:

  • ‘Ik zoek nieuwe klanten’ – freelancers krijgen, op basis van ingevulde 1) locatie 2) vakgebied 3) soort opdrachtgevers, een lijst van interessante organisaties inclusief hun inhuurproces: wordt er gebruik gemaakt van een inhuurmarktplaats of van één of meerdere brokers
  • ‘Ik zoek de kortste route’ – freelancers kunnen, door het invullen van een naam van een eindklant (opdrachtgever) direct zien hoe het inhuurproces verloopt.

Daarnaast geven we aan freelancers voorlichting hoe de inhuurmarkt werkt. We ondersteunen de freelancer middels blogs waarin we bijvoorbeeld vertellen waar de kansen, risico’s en valkuilen zitten. Daarbij vertellen we freelancers ook over de voor- en nadelen van bemiddelingsbureaus: bureaus die bemiddelen in externe inhuur, maar die geen contractuele relatie hebben met een opdrachtgever.

Wat wil de Inhuurkaart weten

We streven naar een zo volledige verwijsindex van alle inhurende organisaties. We roepen daarom inhurende organisaties op hun inhuurproces inzichtelijk te maken: wordt gebruik gemaakt van een inhuurmarktplaats, van Preferred Suppliers en/of van een Managed Service Provider (MSP)?

Waarom is het voor opdrachtgevers zinvol

Er zijn drie voornaamste redenen:

1. Kostenbesparing.

Dit is echt de grootste winst. Er zijn tal van bemiddelingsbureaus die handig gebruik maken van het gebrek aan overzicht. Zij weten freelancers aan zich te binden, en rekenen marges bovenop het uurtarief. Tariefopslagen van 20 tot 30 euro per uur zijn niet ongebruikelijk, ook al is het keihard tegen het beleid van de inhurende organisatie.

Zo is ook ‘Maverick Buying’ een toenemend fenomeen: bemiddelaars hebben rechtstreeks contacten met inhurende managers en gaan daarmee buiten het reguliere inhuurproces om. Het reguliere kanaal wordt, tot frustratie van de inkoper, de freelancer én de broker, op deze wijze omzeild. De broker wordt enkel ingezet voor de contractafhandeling. De bemiddelaar strijkt grote marges – vaak via een kick-back oplossing – op.

En dit kan al gauw in de papieren gaan lopen. Stel dat je 10 freelancers hebt rondlopen waarvoor je 20 euro per uur onnodig teveel betaald, dan praat je al snel over 8.000 euro per week! Voor dat geld kun je 2 extra freelancers inhuren!

2. Blijere freelancer.

We horen vaak verhalen waarbij een freelancer, gedurende zijn opdracht, erachter komt dat zijn uurtarief door bemiddelaars kunstmatig is opgeplust, zonder dat hij ervan op de hoogte is. De teleurstelling is begrijpelijk wanneer een freelancer door een bemiddelaar aan de ene kant wordt uitgeknepen (‘zo scherp mogelijk uurtarief’) en aan de andere kant de eindklant veel geld kwijt is aan de inhuur van de freelancer. Gevolg is dat de motivatie naar beneden gaat en dat de freelancer om zich heen gaat kijken voor een andere opdracht.

3. Minder risico’s.

Er kleven ook financiële risico’s voor de freelancer aan het werken met een bemiddelaar. Wanneer een bemiddelaar als tussenschakel in de financiële problemen verkeert en de freelancer niet meer kan betalen, dan is de kans aanwezig dat de freelancer ‘eieren kiest voor zijn geld’ en stopt met de opdracht.

Wat kost het vermelden

Het vermelden op Inhuurkaart kost helemaal niets!

Hoe kunnen inhurende organisaties zich vermelden

Heel simpel: stuur een mailtje aan hallo@inhuurkaart.nl of vul ons contactformulier in! We plaatsen een vermelding normaliter binnen 48 uur.

Wat kunnen inhurende organisaties doen voor Inhuurkaart

We adviseren inhurende organisaties altijd om ook op hun eigen website het beleid en proces voor externe inhuur te vermelden. We stellen het op prijs als inhurende organisaties een linkje opnemen naar de Inhuurkaart, ons blog, etc. Ook nodigen we de inhurende organisaties uit om onze content te distribueren!

Conclusie

Inhurende organisaties kunnen veel geld besparen op hun externe inhuur door freelancers inzicht te geven in het inhuurproces. Inhuurkaart kan daarbij een belangrijk hulpmiddel zijn: wij zorgen ervoor dat freelancers zonder onnodige tussenschakels in contact komen met eindklanten (opdrachtgevers).

Dit blog is eerder verschenen op 20 september 2019. Het blog is aangepast op basis van voortschrijdend inzicht.

Gerelateerde updates