maverick buying inhuur via de achterdeur ingekort

Maverick buying: inhuur via de achterdeur. Gunstig voor freelancers?

Elke grote organisatie heeft een inhuurbeleid. Er zijn afspraken gemaakt over hoe externen worden ingehuurd: er is een inhuurmarktplaats/dynamisch aankoopsysteem, of er zijn ‘preferred suppliers’ gecontracteerd. Deze preferred suppliers kunnen brokers of system integrators/consultancy bureaus zijn. Maar ken je het fenomeen: ‘Maverick Buying’, en wat betekent dit voor jou als freelancer?

Maverick Buying: inhuren via de achterdeur

Iedere freelancer herkent dit. Je wordt benaderd of je beschikbaar bent voor een opdracht, maar de naam van de opdrachtgever mag nog niet worden genoemd. Ook het functieprofiel is verre van duidelijk. Toch word je enigszins onder druk gezet om vooral je CV aan te leveren. De kans bestaat dat dit een opdracht is via een Maverick Buying constructie.

Het reguliere proces

regulier proces

In het plaatje hierboven zie je twee kleuren pijlen zie je het reguliere inhuurproces. De opdrachtgever heeft behoefte om iemand in te huren, en schakelt daarvoor via de inkoopafdeling de preferred suppliers in. De preferred supplier werft, selecteert en contracteert in overleg met de opdrachtgever de gewenste freelancer. Hierover zijn middels een raamovereenkomst afspraken gemaakt, waarin tarieven en voorwaarden etc. zijn vastgelegd. De preferred supplier wordt hier ook periodiek op beoordeeld.

Maverick buying proces

maverick buying proces

De oranje pijl toont het Maverick Buying, of te wel, het officieuze proces. Laten we voor het gemak de tussenpartij een bemiddelaar noemen. Er zijn een allerlei constructies denkbaar:

  • Een bemiddelaar heeft via-via gehoord dat de opdrachtgever een capaciteitstekort heeft of een project gaat opstarten. De bemiddelaar gaat ongevraagd op zoek naar freelancers en bestookt de opdrachtgever met CV’s. De bemiddelaar vecht zich zo tussen de freelancer en preferred suppliers in.
  • De opdrachtgever zet de opdracht uit bij een bemiddelaar, en passeert daarmee de preferred suppliers. De bemiddelaar gaat kandidaten selecteren en stelt die voor aan de opdrachtgever.

In beide gevallen wordt de freelancer alsnog preferred supplier gecontracteerd.

Gevolgen voor de freelancer

De gevolgen voor freelancers zijn groot:

  • Vaak dien je al in een vroegtijdig stadium, dus nog voordat je CV is voorgesteld, akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van de bemiddelaar. Je verplicht je dus om via de bemiddelaar te worden aangeboden. Dit heeft twee nadelen:
    • Het relatiebeding waar je aan gehouden wordt. Zodra je wordt voorgedragen, ben je gebonden aan de bemiddelaar en kun je niet alsnog ‘rechtstreeks’ gaan.
    • De inhuurketen wordt hierdoor langer, waardoor de financiële risico’s toenemen.
  • Je contract loopt ook altijd nog via één van de preferred suppliers. Daardoor ben je ook gebonden aan de afspraken die de preferred supplier heeft gemaakt met de opdrachtgever. Denk daarbij aan tarieven, maximaal aantal contracturen, overwerkvergoeding en inwerkafspraken. De bemiddelaar kent vaak die condities niet en heeft mogelijk verkeerde verwachtingen gecreëerd.
  • De kans dat je de opdracht krijgt, wordt kleiner. Immers, de opdrachtgever heeft met de preferred suppliers afspraken gemaakt hoe freelancers worden ingehuurd. Door freelancers alsnog via een bemiddelaar in te huren, is dat strijdig met de compliancy regels en belandt je CV onderop de stapel.

Gevolgen voor de opdrachtgever

De opdrachtgever betaalt waarschijnlijk fors meer voor de inhuur van de freelancer dan wanneer het reguliere inhuurproces was gevolgd. En de kans is groot dat de opdrachtgever uiteindelijk, via de diensten van de preferred suppliers, bij dezelfde kandidaten was terecht gekomen.

Conclusie

De gevolgen van Maverick Buying zijn eigenlijk voor alle partijen negatief. Lees je of word je benaderd met een vaag functieprofiel zonder naam van een klant, wees dan op je hoede. Stel vragen, en probeer er altijd achter te komen wie de klant is en check op de Inhuurkaart het inhuurproces.

Met dank aan Thijs Maters van Harvey Nash voor een grondige review van dit blog. Inhuurkaart heeft geen vergoeding in welke zin dan ook voor publicatie van dit blog ontvangen.

Dit blog is eerder gepubliceerd op 16 november 2019 en aangepast aan voortschrijdend inzicht.

Gerelateerde updates