itnroductie das-service

Inschrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem moeilijk? Nu niet meer!

Het inschrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) is een complexe klus. Je moet allerlei verklaringen opleveren en ingewikkelde documenten invullen. Om die redenen schrijven veel freelancers zich niet in, terwijl dat de voordelen groot zijn! Stichting Inhuurkaart introduceert daarom: DAS-Service.

DAS-Service logo

Wat is een Dynamisch Aankoopsysteem?

Heel veel overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen hebben behoefte aan de inhuur van externen. Daarvoor kunnen ze een Dynamisch Aankoopsysteem inrichten: een website waarop de opdrachtgever zijn opdrachten kan plaatsen, en waar je als freelancer direct, dus zonder tussenkomst van een broker of bemiddelaar, op kunt reageren.

Maar, daarvoor moet je wel toegelaten zijn tot het Dynamisch Aankoopsysteem. Dit omvat vaak:

 • Het invullen van allerlei formulieren, zoals het Uniform Europees Aanbestedingsdocument
 • Het aanleveren van allerlei verklaringen, zoals een Gedragsverklaring Aanbesteden

In Nederland zijn ongeveer 250 Dynamische Aankoopsystemen, variërend van inhuur van freelancers tot aanschaf van computers. Meer dan 400 organisaties maken er gebruik van, al dan niet in een samenwerkingsverband. Met behulp van de DAS-Selector kun je heel snel de voor jou interessante Dynamische Aankoopsystemen vinden!

Wat zijn de voordelen van het inschrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem?

Je voordelen zijn enorm groot. Je doet immers rechtstreeks zaken met de opdrachtgever, en niet meer via een tussenpersoon. Daardoor:

 • Maak je een grotere kans doordat je uurtarief niet kunstmatig wordt verhoogd door een bemiddelaar
 • Maak je een grotere kans doordat er geen ‘onnatuurlijke’ voorselectie door een bemiddelaar plaatsvindt
 • Loopt je minder financieel risico

Wat doet DAS-Service precies? Hoe werkt het?

Wij verzorgen voor jou nagenoeg de gehele inschrijving. Wij:

 • Vragen eventuele benodigde verklaringen op
 • Vullen zoveel mogelijk alle ingewikkelde documenten in en sturen die digitaal aan je toe ter ondertekening
 • Maken accounts voor je aan op de platformen waarop de Dynamische Aankoopsystemen draaien
 • Zetten zoveel als mogelijk al het papierwerk voor je klaar voor indiening
 • Informeren je zodra alles klaar staat voor het toelatingsverzoek
 • Sturen je instructies hoe je, na toelating, kunt reageren op opdrachten

Je krijgt van ons periodiek berichten over de voortgang.

Wat kost het? Kan ik korting krijgen?

Het inschrijven op een Dynamisch Aankoopsysteem kost ook ons tijd, vandaar dat we dat niet gratis kunnen doen. Wel investeren we een gedeelte van de opbrengst weer in de Inhuurkaart, dus indirect steun je daarmee Stichting Inhuurkaart!

Het tarief is 70 euro per inschrijving, en dat gaat aanzienlijk naar beneden naar mate we je op meer Dynamische Aankoopsystemen mogen inschrijven. 50% dient bij aanvang van de werkzaamheden te worden betaald, de overige 50% wanneer je tot de Dynamische Aankoopsystemen bent toegelaten.

Wanneer je de kortingscode INHUURKAART10 gebruikt, dan kun je tot en met 30 november 2019 gebruik maken van een introductiekorting van 10% op de inschrijfkosten.

Conclusie

Het inschrijven op een Dynamisch Aankoopsystemen is voor veel freelancers een lastig werkje gezien al het papierwerk. DAS-Service, spin-off van de Inhuurkaart, verzorgt voor freelancers de gehele inschrijving: verklaringen, papierwerk, accounts.

Gerelateerde updates