Ingehuurd worden via een kickback constructie zinvol of risicovol

Ingehuurd worden via een kickback constructie: zinvol of risicovol?

Wanneer je als freelancer ingehuurd wordt, dan zit er vaak tussen jou en de eindklant (opdrachtgever) een bemiddelende partij. Dit kan bijvoorbeeld een Preferred Supplier of bemiddelaar zijn. Je gaat een contract aan met de bemiddelende partij, en de bemiddelende partij weer met de eindklant. De factuurstroom loopt op dezelfde manier. Recentelijk kregen we een bericht van een freelancer die werd ingehuurd via een kickback constructie. Is dat zinvol of risicovol?

Wat is de kickback constructie

De kickback constructie werkt iets anders dan de ’traditionele’ manier zoals hierboven beschreven. Bij de kickback constructie ga je als freelancer in feite twee overeenkomsten aan:

  • Een overeenkomst direct met de eindklant. Hierin staat o.a. voor hoeveel uur per week je bent ingehuurd, wat de aard van de werkzaamheden is en voor welk uurtarief je bent ingehuurd.
  • Een overeenkomst met de bemiddelende partij. Hierin staat hoeveel je als freelancer moet afdragen per gewerkt uur aan de bemiddelende partij.

Hoe werkt dat dan? Je verricht de werkzaamheden voor de eindklant. Aan het einde van de maand laat je je urenstaat door de eindklant tekenen, en die stuur je tezamen met je factuur aan de bemiddelende partij. De bemiddelende partij controleert je factuur, en stuurt die factuur door naar de eindklant. De eindklant betaalt rechtstreeks aan jou.

Daarnaast ontvang je van de bemiddelende partij een factuur met daarbij hun vergoeding voor de gewerkte uren. Je dient die factuur aan de bemiddelaar te betalen.

Wat zijn de voordelen?

Aan deze constructie zit één groot voordeel: je doet eigenlijk rechtstreeks zaken met de eindklant zonder dat er een contractpartij tussen zit. Je hebt immers het contract met de eindklant, en ook de factuurstroom en betaling loopt rechtstreeks tussen jou en de eindklant.

Daarmee nemen de financiële risico’s voor jou af. Dat maakt een kickback constructie interessant.

Wat zijn de nadelen?

Er zijn uiteraard ook een paar nadelen:

  1. De eindklant heeft vaak geen idee welke marge de bemiddelende partij rekent aan de freelancer. Dit is immers uitgesloten van het contract tussen de freelancer en eindklant. De bemiddelende partij kan daardoor theoretisch exorbitante bedragen vragen. Dus altijd onderhandelen!
  2. Je factuur en urenstaat stuur je altijd via de bemiddelende partij aan de eindklant. De bemiddelende partij wil immers controleren hoeveel uur je hebt gewerkt, zodat ze jou een factuur voor die gewerkte uren kunnen sturen. Maar stel nou dat die bemiddelende partij failliet gaat, aan wie moet je dan je factuur sturen? Maak hierover goede afspraken in het contract.
  3. Stel dat er een situatie ontstaat waarbij je de factuur voor de gewerkte uren via de bemiddelende partij aan de eindklant gestuurd, en dat de eindklant kan die niet kan of wil betalen. De bemiddelende partij heeft jou inmiddels al wel zijn factuur toegestuurd. Moet je dan die factuur aan de bemiddelende partij wel betalen?

Zorg ervoor dat je hierover goede afspraken maakt in de overeenkomsten.

Conclusie

De kickback constructie is erg interessant, want je doet rechtstreeks zaken met de opdrachtgever. Maar er zitten enkele nadelen aan vast die je contractueel goed kunt afstemmen met zowel de eindklant als bemiddelende partij.

Gerelateerde updates