Opdrachten krijgen via je netwerk

Ik krijg mijn opdrachten via ‘mijn netwerk’

Recentelijk las ik in een trendrapport dat in 2018 maar liefst 78% van de Zelfstandige Professionals zijn opdracht(en) krijgt via een eigen netwerk, een toename van 7% ten opzichte van 2015. Dat is echt enorm veel. Maar wat wordt bedoeld met ‘het netwerk’, en wat kunnen we hieruit lezen?

‘Het netwerk’ uiteengezet

Sinds ik met de Inhuurkaart bezig ben, vraag ik regelmatig met freelancers over hoe zij aan hun opdrachten komen. Die vraag wordt nagenoeg altijd beantwoord met ‘via mijn netwerk’. Als ik dan vervolgens vraag wat ze dan met dat netwerk bedoelen, dan kan ik toch veel meer verschillende actoren halen:

Actor Beschrijving
Opdrachtgevers (eindklanten) Dit zijn mensen jou goed kennen, bijvoorbeeld omdat ze jou eerder hebben ingehuurd. Ze kennen je talenten en ervaring. En zij hebben ook de beslissingsbevoegdheid jou weer opnieuw in te huren.
Collega freelancers Dit zijn andere freelancers met wie je eerder op een project hebt gezeten, of die je op een andere manier kent. Je kunt hen natuurlijk altijd vragen waar ze op opdracht zitten en of er nog mensen nodig zijn.

Maar bedenk daarbij altijd dat ze mogelijk hun eigen positie zullen beschermen.

Brokers en bemiddelaars Brokers en bemiddelaar zijn bureaus die geschikte kandidaten zoeken bij opdrachten. Het verschil is dat een bemiddelaar geen mantelcontract heeft met een opdrachtgever/eindklant, een broker wel.

Soms benaderen ze je met de vraag of je beschikbaar bent omdat ze een leuke opdracht hebben. Brokers en bemiddelaars hebben daarbij een financieel belang: zij rekenen een provisie bovenop jouw uurtarief.

In contact blijven met bestaande opdrachtgevers

Stel: je bent op zoek naar een nieuwe opdracht. Uit bovenstaand tabelletje blijkt dat opdrachtgevers/eindklanten de meest belangrijke partij zijn om te benaderen. Hoe doe je dat? Eigenlijk heel eenvoudig: bel je contactpersoon op en vraag of ze tijd hebben voor een kop koffie. Mijn ervaring is dat iedereen het leuk vindt om weer wat van je te horen en bij te praten.

LinkedIn is uiteraard een fantastisch kanaal om dit netwerk te kunnen onderhouden. Je kunt perfect ‘traceren’ waar je connecties op een bepaald moment werken. Schroom daarom niet om iedereen, met wie je op een opdracht hebt gezeten, toe te voegen aan je LinkedIn.

Onder het koffiedrinken kun je altijd vragen waar je contactpersoon op dat moment mee bezig is, tegen welke problemen ze oplopen, of er nog mensen nodig zijn, of ze nog van andere projecten weten, tips voor je hebben, etc. Gespreksstof genoeg!

In contact komen met nieuwe opdrachtgevers

Met nieuwe opdrachtgevers in contact komen zonder een ‘warm’ contact is een stuk lastiger. Het inhuurproces vaak niet altijd duidelijk op de website van de opdrachtgever terug te vinden: wordt er gewerkt met een marktplaats voor inhuur of met brokers. De Inhuurkaart kan je er zeker bij helpen! Met behulp van de ‘kortste route’ wizard kom je er heel snel achter op welke wijze een organisatie freelancers inhuurt. En als je je nog op nieuwe opdrachtgevers aan het oriënteren bent, dan kan de ‘ik zoek een nieuwe eindklant (opdrachtgever)’ wizard je ook helpen.

Sommige brokers organiseren evenementen waarbij hun organisatie beter kunt leren kennen, en in een enkel geval zijn daar ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers bij.

Complexiteit bij de overheid

In het bedrijfsleven kunnen freelancers veel makkelijker worden ingehuurd dan bij de overheid. De overheid heeft te maken met lopende raamovereenkomsten of, in geval van inhuurmarktplaatsen, mini-aanbestedingen. Overheden mogen dus niet zomaar een opdracht onderhands aan jou gunnen. Maar ook dit proces kan een beetje gestuurd worden:

  • Je opdrachtgever kan de eisen en wensen heel sterk schrijven in de richting van jouw profiel. Hierdoor beperken ze het mogelijke aanbod van geschikte kandidaten (lees ook het blog: zo herken je de informeel gegunde opdracht).
  • Je kunt bij de broker aangeven dat je bent ‘getipt’ voor de functie. Dat is voor veel brokers een seintje dat er eigenlijk al sprake is van een informele gunning en zijn ze graag bereid om jou voor te dragen. Maar bedenk wel dat je dit goed bij de broker moet kunnen beargumenteren!

Conclusie

Het netwerk is van groot belang. Zelf ben ik sinds 2008 freelancer en bijna altijd via voormalige opdrachtgevers en collega-freelancers aan opdrachten gekomen. Dat is echt de makkelijkste manier. Controleer altijd via de Inhuurkaart wat de kortste route is naar de opdrachtgever om overbodige bemiddelaars uit de inhuurketen te halen.

Gerelateerde updates