Opdrachten krijgen via je netwerk

Ik krijg mijn opdrachten via ‘mijn netwerk’

Vorig jaar verscheen een trendrapport waarin stond dat in 2018 maar liefst 78% van de Zelfstandige Professionals zijn opdracht(en) krijgt via een eigen netwerk, een toename van 7% ten opzichte van 2015. Dat is echt enorm veel. Maar wat wordt bedoeld met ‘het netwerk’? En wat klopt er van als iemand zegt ‘Ik krijg mijn opdrachten via mijn netwerk’?

‘Het netwerk’ uiteengezet

Bij Inhuurkaart vragen we regelmatig aan freelancers hoe zij aan hun opdrachten komen. Die vraag wordt nagenoeg altijd beantwoord met ‘via mijn netwerk’. Als we dan vervolgens vragen wat ze dan met dat netwerk bedoelen, dan kunnen we toch veel meer verschillende actoren achterhalen:

ActorBeschrijving
Opdrachtgevers (eindklanten)Dit zijn mensen jou goed kennen, bijvoorbeeld omdat ze jou eerder hebben ingehuurd. Ze kennen je talenten en ervaring. En zij hebben ook de beslissingsbevoegdheid jou weer opnieuw in te huren.
Collega freelancersDit zijn andere freelancers met wie je eerder op een project hebt gezeten, of die je op een andere manier kent. Je kunt hen natuurlijk altijd vragen waar ze op opdracht zitten en of er nog mensen nodig zijn.

Maar bedenk daarbij dat ze mogelijk hun eigen positie zullen beschermen.

Preferred Suppliers en bemiddelaarsPreferred Suppliers en bemiddelaars zijn bureaus die geschikte kandidaten zoeken en voorstellen bij opdrachten. Het verschil is dat een bemiddelaar geen mantelcontract heeft met een opdrachtgever/eindklant, een Preferred Supplier wel.

Soms benaderen Preferred Suppliers en bemiddelaars je met de vraag of je beschikbaar bent omdat ze een leuke opdracht hebben. Preferred Supploers en bemiddelaars hebben daarbij een financieel belang: zij rekenen een provisie bovenop jouw uurtarief.

Tip: wanneer je wordt benaderd, stel dan altijd deze vier vragen!

In contact blijven met bestaande opdrachtgevers

Stel: je bent op zoek naar een nieuwe opdracht. Uit bovenstaand tabelletje blijkt dat opdrachtgevers/eindklanten de meest belangrijke partij zijn om te benaderen. Hoe doe je dat? Eigenlijk heel eenvoudig: bel je contactpersoon op en vraag of ze tijd hebben voor een kop koffie. Mijn ervaring is dat iedereen het leuk vindt om weer wat van je te horen en bij te praten.

LinkedIn is uiteraard een fantastisch kanaal om dit netwerk te kunnen onderhouden. Je kunt perfect ’traceren’ waar je connecties op een bepaald moment werken of mogelijk met welk project ze zich bezig houden. Schroom daarom niet om iedereen, met wie je op een opdracht hebt gezeten, toe te voegen aan je LinkedIn.

Onder het koffiedrinken kun je altijd vragen waar je contactpersoon op dat moment mee bezig is, tegen welke problemen ze oplopen, of er nog mensen nodig zijn, of ze nog van andere projecten weten, tips voor je hebben, etc. Gespreksstof genoeg!

In contact komen met nieuwe eindklanten (opdrachtgevers)

Met nieuwe opdrachtgevers in contact komen zonder een ‘warm’ contact is een stuk lastiger. Het inhuurproces is vaak niet altijd duidelijk op de website van de opdrachtgever terug te vinden: wordt er gewerkt met een inhuurmarktplaats/Dynamisch Aankoopsysteem voor inhuur of met Preferred Suppliers. De Inhuurkaart kan je er zeker bij helpen! Met behulp van de ‘kortste route’ wizard kom je er heel snel achter op welke wijze een organisatie freelancers inhuurt. En als je je nog op nieuwe opdrachtgevers aan het oriënteren bent, dan kan de ‘ik zoek een nieuwe eindklant (opdrachtgever)’ wizard je ook helpen.

Sommige Preferred Suppliers organiseren evenementen waarbij je hun organisatie beter kunt leren kennen, en in een enkel geval zijn daar ook vertegenwoordigers van opdrachtgevers bij.

Complexiteit bij de overheid

In het bedrijfsleven kunnen freelancers veel makkelijker worden ingehuurd dan bij de overheid. De overheid heeft te maken met lopende raamovereenkomsten of, in geval van Dynamische Aankoopsystemen, mini-aanbestedingen. Overheden mogen dus niet zomaar een opdracht onderhands aan jou gunnen. Maar ook dit proces kan een beetje gestuurd worden:

  • Je eindklant (opdrachtgever) kan de eisen en wensen heel sterk schrijven in de richting van jouw profiel. Hierdoor beperken ze het mogelijke aanbod van geschikte kandidaten (lees ook het blog: zo herken je de informeel gegunde opdracht).
  • Je kunt bij de Preferred Supplier aangeven dat je bent ‘getipt’ voor de functie. Dat is voor veel Preferred Suppliers een seintje dat er eigenlijk al sprake is van een informele gunning en zijn ze maar wat graag bereid om jou voor te dragen. Maar bedenk wel dat je dit goed bij de Preferred Supplier moet kunnen beargumenteren!

Conclusie

Het netwerk is van groot belang. Op die manier kom je het makkelijkste en snelste in aanmerking voor nieuwe opdrachten. Controleer ook altijd via de Inhuurkaart wat de kortste route is naar de opdrachtgever om overbodige schakels uit de inhuurketen te halen.

Dit blog is eerder verschenen op 22 mei 2019 en is geactualiseerd. Ook zijn termen aangepast.

Gerelateerde updates