hoe werkt de inhuurkaart

Hoe werkt de Inhuurkaart?

Dagelijks raadplegen honderden freelancers de Inhuurkaart om nieuwe eindklanten (opdrachtgevers) te vinden of om het inhuurproces van een eindklant te vinden. Maar om het beste resultaat eruit te halen heb je mogelijk wat toelichting nodig. Daarom dit blog: hoe werkt de Inhuurkaart?

Opmerking: wanneer we het in dit blog hebben over een inhuurmarktplaats, dan kan dit ook gaan over een Dynamisch Aankoopsysteem. Wanneer het echter specifiek gaat over een Dynamisch Aankoopsysteem, dan hebben we het expliciet over een Dynamisch Aankoopsysteem. Lees dit blog voor meer informatie over het verschil tussen een inhuurmarktplaats en een Dynamisch Aankoopsysteem.

De database

Achter de Inhuurkaart zit een grote database. Hierin is van duizenden eindklanten het inhuurproces vastgelegd. Per eindklant, en soms ook nog eens per vakgebied, hebben we geïnventariseerd of er gebruik gemaakt wordt van Preferred Suppliers (en zo ja, wie dat zijn), of dat er gebruik gemaakt wordt van een inhuurmarktplaats of Dynamisch Aankoopsysteem.

Deze database werken we periodiek bij op basis van nieuwsberichten en tips. Dat gebeurt overigens niet elke dag, want er valt niet altijd iets nieuws te vertellen.

De website

Op de hoofdpagina zie je twee ‘wizards’ staan: zoekfuncties om door de database te kunnen zoeken. Dit zijn:

 1. Ik zoek een eindklant (opdrachtgever). Hiermee kun je op basis van enkele zoekcriteria nieuwe eindklanten vinden.
 2. Ik zoek de kortste route. Hiermee kun je het inhuurproces van een eindklant opvragen.

De eerste zoekfunctie naar nieuwe eindklanten staat gelijk in beeld, voor de tweede moet je op het tabblad ‘Ik zoek de kortste route’ klikken.

Freelancers op zoek naar nieuwe opdrachtgevers c.q. eindklanten

Stel, je huidige opdracht gaat over een maand aflopen. Dan weet je dat het tijd wordt om rond te gaan kijken naar de volgende opdracht. Uiteraard benader je je netwerk, en kijk je rond op het Internet.

Inhuurkaart kan je hierbij perfect helpen. Met behulp van onze zoekfunctie naar nieuwe eindklanten kun je snel interessante inhuurmarktplaatsen,  Dynamische Aankoopsystemen en Preferred Suppliers vinden waar voor jou geschikte opdrachten te vinden zijn.

Hoe werkt het zoeken?

De zoekfunctie wil drie zaken van je weten: waar wil je werken, wat is je vakgebied en wat voor klanten zoek je.

VraagToelichtingWat je moet weten
Waar wil je werkenSelecteer hier de provincies waarin je eindklanten zoekt.
 • Voor eindklanten met een landelijke spreiding, zoals ministeries, hebben we ervoor gekozen om de locatie van de hoofdvestiging vast te leggen. Veel van deze eindklanten zitten in Noord- en Zuid-Holland, dus het loont wellicht de moeite om ook die provincies aan te vinken.
 • Voor sommige eindklanten hebben we dat weer niet gedaan, zoals de politie en Defensie. Deze organisaties zitten verspreid door heel Nederland.
 • Het kan ook voorkomen dat één Dynamisch Aankoopsysteem bestaat uit opdrachtgevers uit meerdere provincies. In dat geval hebben we al die provincies opgegeven.
 • Sommige waterschappen zijn provincie-overstijgend. Ook hiervoor geldt dat de provincie van de hoofdvestiging is vastgelegd.
Wat is je vakgebiedSelecteer hier de vakgebieden waarbinnen je wilt werken.
 • Het spreekt voor zich dat je hier je het vakgebied, waarin je expertise en ervaring hebt, selecteert. Eindklanten vereisen vaak een minimum aantal jaren ervaring in een specifiek vakgebied.
 • Inhuurmarktplaatsen en Dynamische Aankoopsystemen gaan soms over hele specifieke vakgebieden. Om geen enorme waslijst te hebben met vakgebieden, hebben we deze vakgebieden gekoppeld aan een meer gangbare lijst met vakgebieden. Wanneer je de details van een inhuurmarktplaats raadpleegt, dan kun je die specifieke vakgebieden inzien.
SectorenSelecteer hier de sectoren (branches) waarin je eindklanten zoekt.
 • Per eindklant hebben we geprobeerd een sector eraan te koppelen. Voor overheden is dat aardig gelukt, voor het bedrijfsleven is dat soms wat lastiger.
 • We hebben twee categorieën voor overheden:
  • Lokale en regionale overheden, zoals gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s en gemeenschappelijke regelingen
  • Landelijke en provinciale overheden, zoals ministeries en hun uitvoeringsorganisaties en provinciale overheden

Klik vervolgens op de zoekknop!

Wat zie je op het resultaatscherm?

Het resultaatscherm bestaat uit twee tabbladen: één tabblad met gevonden inhuurmarktplaatsen, en één tabblad met Preferred Suppliers.

Het tabblad ‘Marktplaatsen’

KolomToelichtingWat je moet weten
MarktplaatsDe naam van de eindklant
 • Het kan voorkomen dat er meerdere eindklanten (vaak lokale en regionale overheden) gezamenlijk van één inhuurmarktplaats gebruik maken. Vaak wordt deze dan door een stichting beheerd. In dat geval is de stichting de naam van de marktplaats, en de deelnemers zijn dan de eindklanten. Een voorbeeld is ‘Werken in Friesland’ en ‘Werken in Gelderland’.
 • Het kan voorkomen dat één eindklant meerdere inhuurmarktplaatsen heeft, bijvoorbeeld voor verschillende vakgebieden. In dat geval zie je de naam van de eindklant meerdere keren verschijnen. Geen foutje in onze database dus!
 • Standaard is deze kolom gesorteerd op basis van nieuwe toevoegingen en wijzigingen in onze database. Door op de pijltjes te klikken kun je alfabetisch sorteren.
 • Door op de naam van de inhuurmarktplaats te klikken ga je naar een pagina met meer detailinformatie over de inhuurmarktplaats.
DeelnemersDeelnemers aan een samenwerkingsverband
 • Zoals hierboven beschreven kan het voorkomen dat meerdere eindklanten gezamenlijk één inhuurmarktplaats hebben. Indien dat het geval is, dan zie je hier welke eindklanten dat zijn.
EinddatumEinddatum van de Inhuurmarktplaats
 • Een Dynamische Aankoopsysteem onderscheidt zich van een inhuurmarktplaats doordat het tijdgebonden is, of te wel, het Dynamisch Aankoopsysteem heeft een einddatum. Na het verstrijken van deze einddatum kunnen er drie dingen gebeuren. Het Dynamisch Aankoopsysteem:
  • Houdt op te bestaan;
  • Wordt vervangen door een nieuw Dynamisch Aankoopsysteem;
  • Wordt verlengd.
 • Dynamische Aankoopsystemen, die binnen 90 dagen hun einddatum bereiken, hebben een rood gekleurde einddatum: je kunt je afvragen of het zinvol is om je voor die Dynamische Aankoopsystemen in te schrijven.
 • Dynamische Aankoopsystemen waarvan de einddatum verstreken is, worden niet meer weergegeven.
VakgebiedenVakgebieden waarvoor de inhuurmarktplaats is opgericht
 • Dit is een opsomming van de inhoudelijke vakgebieden van de inhuurmarktplaats. Dit staat dus los van de selectie die je eerder hebt gemaakt in de zoekfunctie.
CriteriaToelatingseisen voor het Dynamisch Aankoopsysteem
 • Om toegelaten te worden tot een Dynamisch Aankoopsysteem moet je aan allerlei eisen voldoen. Vaak zijn dit verklaringen, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel, die je moet opsturen.
 • Voor een toelichting op deze eisen, zie ons woordenboek.
InschrijvenLink naar de inhuurmarktplaats
 • Wanneer het een Dynamisch Aankoopsysteem betreft, dan is er ook een link opgenomen naar DAS-Service, de dienst die freelancers, ondernemers en leveranciers inschrijft op Dynamische Aankoopsystemen.

Het tabblad ‘Preferred Suppliers’

KolomToelichtingWat je moet weten
OrganisatieDe naam van de eindklant
VakgebiedenDe vakgebieden waarvoor de Preferred Suppliers zijn geselecteerd
 • Dit is een opsomming van de inhoudelijke vakgebieden van de mantelovereenkomst met de Preferred Supplier. Dit staat dus los van de selectie die je eerder hebt gemaakt in de zoekfunctie.
BrokersDe namen van de Preferred Suppliers
 • Mantelovereenkomsten worden gegund aan één of meerdere partijen. We sommen hier enkel de namen op van de Preferred Suppliers.
Meer infoLink naar een pagina met meer toelichtende informatie
 • Door op deze knop te drukken ga je naar een pagina met nog meer informatie over de inhuurmarktplaats.

Freelancers die willen weten hoe het inhuurproces bij een eindklant verloopt

Stel, je hebt op een job board een hele leuke functie gezien. De functie staat uit bij een bemiddelingsbureau, maar je weet ook wie de eindklant is. Vaak is niet duidelijk hoe het inhuurproces bij die specifieke eindklant verloopt.

Inhuurkaart kan je ook hierbij perfect helpen. Met behulp van onze ‘kortste route’ functie kun jij zien hoe je de bemiddelingsbureaus kunt passeren en zo rechtstreeks mogelijk bij de eindklant op de opdracht kunt reageren.

Hoe werkt het zoeken?

Deze zoekfunctie is een stuk eenvoudiger. Door in de zoekbalk de eerste letters van de naam van de eindklant te komen, komt er al vrij snel een keuzelijst met eindklanten in beeld. Je kunt ervoor kiezen om de naam van de eindklant uit het lijstje te selecteren, maar je kunt ook vrij zoeken door minimaal vier letters te gebruiken.

Wat zie je op het resultaatscherm?

In onderstaande tabel zie je een beschrijving van het resultaatscherm.

KolomBetekenisWat je moet weten
OrganisatieDe naam van de eindklant
 • Het kan voorkomen dat één eindklant zowel één of meerdere inhuurmarktplaatsen heeft, én ook met brokers werkt. In dat geval zie je de naam van de eindklant meerdere keren verschijnen. Geen foutje in onze database dus!
 • Standaard is deze kolom gesorteerd op basis van nieuwe toevoegingen en wijzigingen in onze database. Door op de pijltjes te klikken kun je alfabetisch sorteren.
 • Door op de naam van de inhuurmarktplaats te klikken ga je naar een pagina met meer informatie.
Soort inhuurGeeft aan of het een inhuurmarktplaats of raamcontract betreftWanneer er sprake is van een raamcontract, dan kun je zien wie de Preferred Suppliers zijn.
EinddatumEinddatum van het Dynamisch Aankoopsysteem
 • Een Dynamisch Aankoopsysteem onderscheidt zich van een inhuurmarktplaats doordat het een einddatum heeft. na het verstreken van deze einddatum kunnen er drie dingen gebeuren. Het Dynamisch Aankoopsysteem:
  • Houdt op te bestaan;
  • Wordt vervangen door een nieuw Dynamisch Aankoopsysteem;
  • Wordt verlegd.
 • Dynamische Aankoopsystemen, die binnen 90 dagen hun einddatum bereiken, hebben een rood gekleurde einddatum: je kunt je afvragen of het zinvol is om je voor die Dynamische Aankoopsystemen in te schrijven.
 • Dynamische Aankoopsystemen waarvan de einddatum verstreken is, worden niet meer weergegeven.
CriteriaToelatingseisen voor de inhuurmarktplaats
 • Om toegelaten te worden tot een inhuurmarktplaats moet je aan allerlei eisen voldoen. Vaak zijn dit verklaringen, zoals een uittreksel van de Kamer van Koophandel, die je moet opsturen.
 • Voor een toelichting op deze eisen, zie ons woordenboek.
VakgebiedenBetekenis
 • Dit is een opsomming van de inhoudelijke vakgebieden van de inhuurmarktplaats of van de mantelovereenkomst met de broker. Dit staat dus los van de selectie die je eerder hebt gemaakt in de zoekfunctie.
BrokersDe namen van de brokers
 • Mantelovereenkomsten worden gegund aan één of meerdere partijen. We sommen hier enkel de namen op van de brokers. Partijen, die geen directe mogelijkheid aan freelancers bieden om te reageren op een opdracht, hebben we hier niet opgenomen.
InschrijvenIndien het een inhuurmarktplaats betreft, dan staat hier een link naar de inhuurmarktplaats
 • Wanneer het een Dynamisch Aankoopsysteem betreft, dan is er ook een link opgenomen naar DAS-Service, de dienst die freelancers, ondernemers en leveranciers inschrijft op Dynamische Aankoopsystemen.

Conclusie

We hebben de Inhuurkaart met veel zorg samengesteld. We zijn van mening dat we hiermee veel freelancers op weg helpen naar nieuwe eindklanten.

Heb je tips, zie je mooie verbeterpunten of wil je ons complimenteren? Neem dan gerust contact met ons op via hallo@inhuurkaart.nl.

Opmerking: dit blog is eerder gepubliceerd op 4 februari 2019. Sindsdien hebben we bij de Inhuurkaart een boel bijgeleerd. Dat is verwerkt in deze verbeterde en vernieuwde versie!

Gerelateerde updates