cv tips voor freelancers

Hoe moet je reageren op een opdracht – deel 4/6: CV

Wanneer je reageert op een opdracht, dan draait het daarbij om zes aspecten: eisen, wensen, uurtarief, CV, motivatie en het intakegesprek. Op het internet zijn tientallen sites te vinden met tips om je CV er zo goed mogelijk uit te laten zien. Echter is dit vaak voor vaste banen. In de wereld van inhuur zijn CV’s net even iets anders. In dit blog vertellen we daar meer over en geven we 6 tips.

Wil je meer generiek CV tips? Kijk dan bij Intermediair, Stepstone of Young Capital.

Opfrisser: eisen, wensen en uurtarief

Bij een inhuuropdracht draait het om:

 • Het voldoen aan de eisen. Voldoe je niet aan een eis? Dan heeft het geen zin om te reageren op een opdracht.
 • Het voldoen aan de wensen. Hier moet je zo hoog mogelijk op scoren om bovenop de stapel te komen liggen. Dit telt vaak voor 70%-80% mee.
 • De prijs, of te wel, het uurtarief. Dit telt vaak voor 20%-30% mee.

Hoe werkt een recruiter?

Hier volgt een algemeen verhaal. De dagelijkse praktijk verschilt echter van eindklant (opdrachtgever) tot eindklant.

De meeste recruiters voor externe inhuur zitten op de inhuur-/inkoopafdeling en huren voor diverse vakgebieden in. De ene dag een IT’er, de andere dag een financieel deskundige en weer een dag later een specialist op het plaatsen van een damwand. Je kunt van een recruiter niet verwachten om diepgaande, inhoudelijke expertise te hebben en ’tussen de regels door te kunnen lezen’.

Echter, die recruiters doen wel de eerste selectie uit een enorme stapel CV’s die ze ontvangen. Hoe gaat een recruiter te werk? Eigenlijk op dezelfde manier als hierboven beschreven:

 1. Controleer of de kandidaat aan de eisen voldoet
 2. Controleer in welke mate de kandidaat aan de wensen voldoet
 3. Maak een berekening van de beste scores ten opzichte van de prijs
 4. Stel deze kandidaten voor aan de inhurende manager
 5. Nodig de geselecteerde kandidaten uit

Oneerbiedig gezegd: je moet de recruiter helpen zodat jouw CV bovenop de stapel komt te liggen. Dit doe je door je CV ‘op maat te maken’. Doe dit altijd! En hoe je dat doet lees je in de volgende 6 gouden tips!

Tip 1: lees zorgvuldig het functieprofiel door

In het functieprofiel lees je over het algemeen de volgende informatie:

 • De opdrachtgever
 • De aanleiding van de opdracht
 • Inhoud van de opdracht
 • Eisen/wensen
 • Competenties
 • Overige gegevens van de opdracht, zoals start- en einddatum, kans op verlenging, etc.

Het doorlezen van het functieprofiel is essentieel om een afweging te maken van de kans van slagen. Voldoe je niet aan één of meerdere eisen? Dan heeft reageren geen zin. Voldoe je maar een beetje aan de wensen? Dan heeft reageren waarschijnlijk ook weinig zin. Je wilt immers geen tijd gaan investeren in het ‘op maat maken’ van je CV (zie verderop).

En dit kan vrij ver gaan. Ik ben ooit eens afgewezen voor een opdracht omdat ik niet voldeed aan de eis ‘Kandidaat heeft ervaring met projecten in de strafrechtketen’. En ik had ervaring met één project…

En is er iets onduidelijk in het functieprofiel? Stel dan gerust een vraag. Vaak stellen andere partijen ook een vraag. Vragen en antwoorden worden dan gebundeld in een zogenaamde ‘nota van inlichten’ die je op de inhuurmarktplaats kunt raadplegen. Dit bevat ook vaak zinvolle informatie.

Tip 2: voldoe aan de eisen ten aanzien van het CV

In sommige gevallen stelt een eindklant/opdrachtgever eisen aan het CV. Voorbeelden zijn:

 • Het gebruik van een bepaald template (bijv. de politie vereist dit)
 • Een maximum aantal pagina’s
 • Een format voor een datum (bijv. dag-maand-jaar of maand-jaar)

Recruiters zijn sterk geneigd om CV’s, die niet aan hun eisen voldoen, terzijde te leggen.

Tip 3: gebruik het mantra ‘aanleiding – opdracht – aanpak – resultaat’

Je wordt door de opdachtgever/eindklant meestal ingehuurd voor een bepaalde opdracht en niet voor het uitvoeren van lijnwerkzaamheden. Je kunt je werkervaring daarom het beste als een soort projectmatige aanpak omschrijven. Daarbij horen altijd een aanleiding, een opdracht, een aanpak en een resultaat. Ik zal het hieronder toelichten aan de hand van een voorbeeld.

ItemBeschrijvingVoorbeeld
AanleidingWat was de situatie bij de opdrachtgever/eindklant om jou in te huren?Insurance Market (IM) is een on-line verzekeringsbroker in Singapore. IM heeft de ambitie om een netwerk op te zetten waarop verzekeraars, gebruikmakend van blockchain, smart contracts enoracles, hun producten kunnen publiceren en verhandelen, automatisch claims uit kunnen keren, etc. Om dit project, genaamd Inmediate, te financieren heeft IM een ICO gedaan.
OpdrachtWat deed je bij de opdrachtgever/eindklant, en wat was je opdracht?Als Project Manager was ik verantwoordelijk voor een tijdige uitvoering van deze ICO, waarbij de
focus voornamelijk lag op techniek en marketing.
AanpakHoe heb je de opdracht uitgevoerd? Hoe heb je het aangepakt?In korte termijn heb ik mij verdiept in blockchain, met het team de aanpak en planning opgezet, projectmanagement tooling ingericht en de dagelijkse aansturing van het dealteam verzorgd.
ResultaatWat heeft jouw inzet daadwerkelijk opgeleverd?Hierdoor waren alle deliverables tijdig klaar, kon de ICO ‘live’ gaan en is de softcap van 4m USD ruimschoots gehaald.

Tip 4: gebruik letterlijke bewoordingen uit het functieprofiel

Zoals gezegd, recruiters hebben vaak geen diepgaande inhoudelijke expertise. Ze zijn niet altijd bekend met vakjargon. Om het hen zo makkelijk mogelijk te maken, zorg er dan voor dat terminologie letterlijk terugkomt.

Dus ben je een service manager maar wordt om een ITIL deskundige gevraagd? Vermeld dan bij de relevante werkervaring expliciet ITIL.

Ook weer uit eigen ervaring. In het functieprofiel stond dat ‘kandidaat aantoonbaar ervaring met het werken in en namens een regie-organisatie’ moet hebben. Ik had nagelaten om bij een opdracht dit expliciet te vermelden bij een opdracht, waardoor ik ben afgewezen.

Tip 5: voeg een matchingsblad toe

Zoals gezegd moet je CV overeen komen met de eisen en wensen uit het functieprofiel. Maar soms kan er toch een afwijking zitten tussen hetgeen dat wordt gevraagd, en hetgeen op je CV staat, hoe goed je het ook probeer te formuleren.

Voeg in dat geval een matchingsblad toe. Plaats hierop een tabel en geef per eis en wens aan op welke wijze je daar invulling aan geeft.

Tip 6: check check double check

Voordat je je CV in stuurt, controleer het goed. Je krijgt immers maar één kans. En sommige recruiters gaan als een boekhouder door je CV. Ze tellen je werkervaring op en gaan na of dit overeenkomt met de eisen en/of wensen. Zorg ervoor dat er geen lucht tussen zit.

Tenslotte

Het op maat maken van het CV is één van de meest tijdrovende klussen voor een freelancer. Makkelijker is het helaas niet te maken. Wel raad ik je aan om altijd vooraf een afweging te maken óf het zinvol is om te reageren op een opdracht door te kijken naar de eisen en wensen. Soms is er sprake van een informeel-gegunde opdracht die voor de vorm wordt uitgezet.

Dit blog kwam mede tot stand door input van Wim van Nieuwenhuizen van WVN Consultancy.

Gerelateerde updates