welke broker moet ik kiezen

Hoe kies je als freelancer de juiste Preferred Supplier?

Veel eindklanten (opdrachtgevers) werken met  zogenaamde Preferred Suppliers (‘voorkeursleveranciers’). Deze Preferred Suppliers hebben, al dan niet samen met enkele andere Preferred Suppliers, het alleenrecht om kandidaten voor te stellen. Ook zorgen Preferred Suppliers voor de contractafhandeling, en verloopt via de Preferred Supplier de factuurstroom.

Stel dat je een mooie opdracht hebt gezien, dan kun je in veel gevallen kiezen via welke Preferred Supplier je voorgesteld wil worden. Hoe kies je als freelancer de juiste Preferred Supplier?

Wat doen Preferred Suppliers?

De rollen die Preferred Suppliers kunnen hebben, zijn divers. Per eindklant zijn daar afspraken over gemaakt. Het is daarom belangrijk om als freelancer deze rollen van Preferred Suppliers te kennen.

In nagenoeg alle gevallen verzorgen de Preferred Suppliers de contractafhandeling. Je gaat als freelancer het contract voor je inhuur aan met de Preferred Supplier in plaats van direct met de eindklant. Dit is heel logisch: eindklanten willen immers voorkomen dat jouw inhuur lijkt op een arbeidsovereenkomst, waardoor ze extra premies moeten afdragen of je moeten doorbetalen in geval van ziekte of verlof. De Preferred Supplier heeft voor deze dienstverlening een marge met de eindklant afgesproken en vastgelegd in een raamovereenkomst, ook wel een mantelcontract genoemd.

In veel gevallen doen Preferred Suppliers ook aan een voorselectie van kandidaten. Als freelancer zie je een interessante opdracht bij een Preferred Supplier, je reageert naar de Preferred Supplier, de Prefered Supplier maakt een selectie van meest kansrijke kandidaten en stelt die voor aan de eindklant.

Situaties waarom je met Preferred Suppliers te maken krijgt

Als je naar bovenstaande taken van de Preferred Supplier kijkt, dan kun je daaruit grofweg twee situaties afleiden waarin je met een Preferred Supplier te maken kunt krijgen:

  • Je hebt zelf een opdracht geregeld via een inhuurmarktplaats, Dynamisch Aankoopsysteem of direct met de eindklant. De eindklant wijst dan een Preferred Supplier aan die de contractafhandeling doet, of laat jou een keuze maken.
  • Je bent zoekende naar een opdracht en besluit om via een Preferred Supplier te reageren. De Preferred Supplier doet de selectie en stelt kandidaten voor. Wanneer jij de gelukkige winnaar bent van het contract, dan ga je het contract aan met de Preferred Supplier.

Het kiezen van de juiste Preferred Supplier

Zoals eerder vermeld heb je niet altijd de vrije keuze om een Preferred Supplier te kiezen. Het kan zijn dat een eindklant één Preferred Supplier heeft aangewezen. Maar stel dat je wél de keuze hebt, kijk dan naar het volgende lijstje:

  1. Prijsafspraken tussen de eindklant en de Preferred Supplier. In sommige raamcontracten is per functietitel een bepaalde tarief bandbreedte afgesproken. Deze bandbreedtes kunnen per Preferred Supplier verschillen! Een voorbeeld: het maximale uurtarief voor een senior programmeur is bij de ene Preferred Supplier 85 euro, bij de andere Preferred Supplier 95 euro. Je kunt bij de desbetreffende Preferred Supplier vragen naar een tariefindicatie. Bellen dus!
  2. Exclusiviteit. Sommige Preferred Suppliers vereisen dat, wanneer je via hen reageert op een opdracht, je voor een aantal dagen exclusief beschikbaar blijft. Dat betekent dus dat je eigenlijk akkoord gaat dat je geen andere acquisitie mag doen. Dat kan nadelig zijn voor je als je dringend een nieuwe opdracht nodig hebt.
  3. Relatiebeding. Sommige Preferred Suppliers willen dat je gedurende de looptijd van de opdracht exclusief aan hen verbonden bent. Je mag dan tussentijds niet ‘switchen’ naar een andere Preferred Suppliers of andere opdrachten aannemen. Dit kan bijvoorbeeld ook erg nadelig uitpakken wanneer de Preferred Supplier de raamovereenkomst kwijt raakt.
  4. Kosten voor dienstverlening. Sommige Preferred Suppliers rekenen kosten aan de freelancer per gewerkt uur. Je dient hiermee akkoord te gaan, anders kun je niet via die Preferred Supplier reageren op de gepubliceerde opdrachten. Welke dienstverlening daarbij hoort, kun je nalezen in de voorwaarden. Je gaat overigens wel pas betalen op het moment dat je via de Preferred Supplier gaat werken.
  5. Aanvullende dienstverlening. Sommige Preferred Suppliers bieden de optie aan om bijvoorbeeld extra snel je factuur te betalen. Daarvoor wordt dan een aanvullende vergoeding gevraagd: bijv. een vaste marge per gewerkt uur, of een korting berekend over je factuur.

Conclusie

Nagenoeg alle externe inhuur verloopt via een Preferred Supplier, ook al heb je de opdracht via een inhuurmarktplaats of rechtstreeks gescoord. Wanneer je de vrije keuze hebt, dan loont het de moeite om een ‘rondje’ te maken langs de grote Preferred Suppliers en de voorwaarden van hun dienstverlening na te lezen.

Gerelateerde updates