Top 10 inhuurmarktplaatsen

De top inhuurmarktplaatsen van februari 2019

In mijn vorige blog beschreef ik hoe je een selectie kunt maken uit het enorme aanbod van inhuurmarktplaatsen. Hierop heb ik veel reacties gehad. De meest gehoorde opmerking was: belangrijkste criterium om in te schrijven is hoeveel opdrachten op een inhuurmarktplaats verschijnen.

Daarom in dit blog een overzicht van de top 10 inhuurmarktplaatsen. Welke hadden het grootst aantal opdrachten in de maand februari 2019?

Disclaimer

Natuurlijk vooraf een disclaimer:

 • De telling is gebaseerd op de e-mails die ik heb ontvangen van de desbetreffende inhuurmarktplaats. Niet iedere inhuurmarktplaats heeft een mailfeed.
 • Ik heb geen onderscheid gemaakt in de vakgebieden.
 • De inhuurdesk van ATOS heb ik niet meegenomen. Hier komen verreweg de meeste opdrachten vandaan, echter, je doet niet direct zaken met de eindklant. Ook heb ik hier opdrachten zien verschijnen die afkomstig zijn van andere inhuurmarktplaatsen.
 • Ik heb me wel op alle inhuurmarktplaatsen ingeschreven, maar ben niet tot alle inhuurmarktplaatsen of percelen toegelaten. Dit komt bijvoorbeeld doordat ik niet aan het criterium van een actuele polis van een bedrijfs- of beroepsaansprakelijkheidsverzekering voldeed. Deze inhuurmarktplaatsen zijn daarom niet meegenomen.
 • De hoeveelheid opdrachten die op een inhuurmarktplaats verschijnen, en die onderstaande ranking bepaald, is natuurlijk afhankelijk van heel veel factoren:
  • De schaalgrootte van de organisatie. Ben je een kleine gemeente in, dan huur je ongetwijfeld minder mensen in dan een groot ministerie.
  • Het vakgebied waarvoor mensen worden ingehuurd. Wanneer de inhuurmarktplaats gaat over specialistische functies, zoals zorg, dan zullen er minder opdrachten op verschijnen dan wanneer het gaat om alle vakgebieden.
  • De mate waarin de eindklant de inhuurprocessen via de inhuurmarktplaats heeft lopen. Binnen veel eindklanten is de inhuurmarktplaats één van de kanalen waar langs wordt ingehuurd. Soms worden er ook freelancers direct ingehuurd, bijvoorbeeld wanneer het beneden de aanbestedingsgrens valt, of wordt er ook gewerkt met brokers.

Nummer 1: Flextender, 101 opdrachten

Flextender is een inhuurmarktplaats waarop veel kleinere, lokale, overheden zijn aangesloten. Je hoeft je maar één keer bij Flextender in te schrijven om opdrachten te ontvangen. In sommige gevallen brengt Flextender een vergoeding in rekening per gewerkt uur.

Nummer 2: Nederlandse Spoorwegen, 64 opdrachten

De Nederlandse Spoorwegen hebben al geruime tijd een eigen inhuurmarktplaats, en veel zelfstandigen zijn er goed mee bekend. Grotendeels verschijnen er ICT-gerichte vacatures op, in een enkel geval een technische of management-ondersteunende functie.

Nummer 3: Gemeente Rotterdam & Gemeente Utrecht, 38 opdrachten

Een gedeelde derde plaats voor de inhuurmarktplaatsen van de Gemeente Rotterdam en Gemeente Utrecht. Beide inhuurmarktplaatsen bieden opdrachten in uiteenlopende vakgebieden. Let op: per 1 maart heeft de Gemeente Rotterdam een nieuwe inhuurmarktplaats, waarbij je aan strengere eisen moet voldoen!

Let op: de Gemeente Utrecht heeft ook nog een inhuurmarktplaats voor Functioneel Beheer SAP opdrachten. Deze zijn niet in de telling meegenomen.

Nummer 4: VNG Realisatie, 25 opdrachten

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een zeer toegankelijke marktplaats. In tegenstelling tot de meeste marktplaatsen, kun je bij VNG reageren op opdrachten die zijn geplaatst voor het moment van toelating. Erg plezierig voor freelancers die via de kortste-route-wizard erachter komen dat de VNG een eigen inhuurmarktplaats heeft.

Nummer 5: Rijkswaterstaat & Talentenregio, 24 opdrachten

Wederom een gedeelde plaats: Rijkswaterstaat en Talentenregio.

Op de inhuurmarktplaats van Rijkswaterstaat vind je voornamelijk adviesopdrachten van technische aard, vaak van specialistische aard. In een enkel geval gaat het om bedrijfsvoering of projectbeheersing. Voor Noord-Nederland kun je mogelijk ook opdrachten bij Rijkswaterstaat terugvinden bij WerkeninFriesland.

Talentenregio is een samenwerkingsverband tussen 18 overheidsorganisaties, gevestigd in de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel. Ook hier vind je functies voor allerlei vakgebieden.

Nummer 6: Werken in Gelderland, 23 opdrachten

Bij Werken in Gelderland zijn 29 overheidsorganisaties, waaronder ook de Provincie Gelderland, aangesloten. De opdrachten die je hier kunt vinden zijn ook verdeeld over allerlei vakgebieden.

Nummer 7: Politie, 22 opdrachten

Waarschijnlijk zijn er door de Politie veel meer opdrachten gepubliceerd, maar ik ben niet tot alle percelen toegelaten. De 22 genoemde opdrachten betreffen ICT- en projectmanagement-gerelateerde opdrachten.

Nummer 8: Ministerie van Justitie en Veiligheid, 18 opdrachten

Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft twee inhuurmarktplaatsen: één gericht op ICT, en één op organisatieadvies, beleidsadvies en projectmanagement.

Overigens vind je op beide inhuurmarktplaatsen niet alleen opdrachten voor het bestuursdepartement, maar ook voor gelieerde organisaties, zoals het Openbaar Ministerie, het Nederlands Forensisch Instituut, Justid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Nationaal Cybersecurity Centrum en de Hoge Raad. Opdrachten zijn wel gericht op ICT en advies (organisatieadvies, beleidsadvies en projectmanagement).

Nummer 9: Gemeente Amstelveen en Aalsmeer, 15 opdrachten

De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer hebben een gezamenlijke inhuurdesk. Ook hier vind je allerlei opdrachten terug in diverse vakgebieden.

Nummer 10: Provincie Overijssel, 14 opdrachten

De Provincie Overijssel heeft een eigen inhuurmarktplaats. Net als voor veel inhuurmarktplaatsen geldt ook hier dat er opdrachten in allerlei vakgebieden worden gepubliceerd.

Overigens heeft de Provincie Overijssel een mantelovereenkomst gesloten voor civiel-technische opdrachten.

Conclusie

Uit deze top 10 blijkt dat de grote inhuurmarktplaatsen veel opdrachten publiceren, en het loont absoluut de moeite om daar in te schrijven. Hou natuurlijk wel rekening met je geografische locatie.

En als je de disclaimer goed hebt gelezen, dan kun je je voorstellen dat die 591 ontvangen opdrachten in werkelijkheid er veel meer kunnen zijn, maar dan moet je je wel voor al die marktplaatsen inschrijven.

Gerelateerde updates