als freelancer werken via een consultancy bedrijf

Als freelancer werken via een consultancy bedrijf?

Wanneer je zoekt op de Inhuurkaart, dan kun je zien op welke manieren een eindklant (opdrachtgever) inhuurt. In geval van het gebruik van raamcontracten, dan zie je vaak de namen van brokers staan. Brokers hebben geen eigen personeel in dienst, en zijn er op ingericht om freelancers en medewerkers van bureaus te koppelen aan opdrachten. De meest bekende brokers voor IT-opdrachten zijn HeadFirst, Between, IT Staffing en Harvey Nash.

Maar ook staan vaak de namen van consultancy bedrijven, zoals Deloitte, Berenschot, Sogeti of Cegeka, als Preferred Supplier benoemd. Kun je als freelancer via een consultancy bedrijf werken?

De rol van een consultancy bedrijf ten opzichte van een broker

De rol van een consultancy bedrijf is verschillend dan die van een broker. In deze paragraaf behandel ik de twee voornaamste verschillen.

Ten eerste heeft een consultancy bedrijf, naast raamcontracten voor inhuur, ook vaak project-gerelateerde contracten. Dat betekent dat een consultancy bedrijf bijvoorbeeld wordt ingehuurd voor de bouw van een nieuw informatiesysteem of een infrastructuurproject. Wanneer het consultancy bedrijf niet over de voldoende (juiste) expertise beschikken, kunnen ze besluiten om freelancers in te huren.

Ten tweede heeft een consultancy bedrijf eigen personeel in dienst. Ze zullen natuurlijk altijd proberen om hun eigen mensen aan het werk te houden. Wanneer echter opdrachten zijn die ze niet in kunnen vullen, dan kunnen ze ook vanuit dit oogpunt besluiten om freelancers in te huren.

In veel gevallen werken consultancy bedrijven met een zogenaamde Managed Service Provider (MSP). In een toekomstig blog ga ik hier verder op in.

Mogelijke voordelen bij het werken via een consultancy bedrijf als freelancer

Hieronder tref je enkele mogelijke voordelen aan wanneer je als freelancer gaat werken via een consultancy bedrijf. Bedenk dat de invulling per bedrijf heel verschillend is, en dat je natuurlijk ook zelf initiatief moet nemen.

Unieke opdrachten. Zoals hierboven beschreven kunnen consultancy bedrijven projecten hebben binnen gehaald, en niet over voldoende eigen expertise beschikken. Daardoor kan een consultancy bedrijf een unieke opdracht in de markt zetten voor freelancers.

Andere voorwaarden. De voorwaarden waaronder brokers freelancers inhuren, verschillen onderling. Denk daarbij aan betalingscondities, en exclusiviteit. Datzelfde geldt voor consultancy bedrijven. In een enkel geval draagt een consultancy bedrijf zorg voor financiële stabiliteit voor freelancers door klanten de facturen te laten betalen aan een stichting derdengelden. Wanneer het consultancy bedrijf onverhoopt failliet gaat, dan worden de freelancers niet getroffen.

Begeleiding in ontwikkeling. Als freelancer word je meestal ingehuurd om hetgeen je kunt, en niet om hetgeen je ambieert. Accountmanagers en project managers kunnen wellicht interessante groeikansen creëren.

Actief zoeken naar een nieuwe opdracht. Accountmanagers van consultancy bedrijven hebben contact met de eindklant en kunnen proberen freelancers te bemiddelen op nieuwe opdrachten.

In contact komen met consultancy bedrijven

Dit is niet altijd even makkelijk. Consultancy bedrijven hebben hiervoor niet één generieke ingang gecreëerd. Het ene bedrijf heeft een eigen marktplaats, het andere bedrijf een LinkedIn groep en weer een ander werkt alleen maar via persoonlijke relaties.

Ons advies is om LinkedIn te gebruiken door slim te zoeken. Vaak heb je wel tweedegraads connecties bij een consultancy bedrijf die je verder kunnen helpen.

Conclusie

Het kan zinvol zijn voor freelancers om in contact te komen met consultancy bedrijven. Vraag wel altijd naar de voorwaarden, zoals marges, concurrentiebeding en exclusiviteit.

Inspiratie voor dit artikel kwam van Henk The en Günther Schraven van Cegeka. Inhuurkaart heeft geen geld ontvangen voor het schrijven van dit artikel. Inhuurkaart is onafhankelijk en streeft een objectief beeld van de inhuurmarkt na.

Dit artikel is eerder gepubliceerd op 28 september 2019. Het artikel is gecontroleerd op actualiteit.

Gerelateerde updates