4 tips wanneer je via een bemiddelaar aan een opdracht komt

4 tips wanneer je via een bemiddelaar aan een opdracht komt

Bij de Inhuurkaart adviseren we freelancers altijd om de inhuurketen zo kort mogelijk te houden. Toch kan het zo zijn dat je er voor kiest om wél via een bemiddelaar te gaan, vorige week gaven we daarvoor 3 redenen. Maar als je via een bemiddelaar gaat, waar moet je dan op letten? 4 tips wanneer je via een bemiddelaar aan een opdracht komt.

Rol van de bemiddelaar in het inhuurproces

Nog even kort samengevat. Een eindklant heeft vaak een vastgesteld inhuurproces. Ze maken of gebruik van een inhuurmarktplaats (Dynamisch Aankoopsysteem) of van Preferred Suppliers, waarmee raamcontracten zijn gesloten. Een bemiddelaar heeft geen contractuele relatie, maar biedt kandidaten aan op de inhuurmarktplaats of bij Preferred Suppliers.

Vaak zie je daar ketenvorming ontstaan: als freelancer ga je een contract aan met de bemiddelaar, en de bemiddelaar met de Preferred Supplier. Daar zitten enkele risico’s aan, maar ook kan het voordelen opleveren.

4 tips wanneer je via een bemiddelaar aan een opdracht komt

Maar stel dat de bemiddelaar je succesvol heeft bemiddeld. Je gaat aan de slag voor de eindklant, iedereen blij. Je moet nog wel de contractuele afspraken maken. Hieronder tref je vier belangrijke tips aan.

  1. Maak de bemiddelaar geen onderdeel van de inhuurketen. Ja, de bemiddelaar heeft je succesvol bemiddeld, maar je wil niet dat de bemiddelaar contractueel gezien tussen jou en de eindklant zit. Dit in verband met de geldstromen en financiële risico’s: gaat de bemiddelaar failliet, dan krijg jij je geld niet.
    Let op, dit is overigens lastig met een opdracht afkomstig van een inhuurmarktplaats of Dynamisch Aankoopsysteem. Daarvoor geldt dat je contractueel aan de bemiddelaar vast zit (tenzij je natuurlijk jezelf rechtstreeks via het Dynamisch Aankoopsysteem hebt aangeboden).
  2. Spreek met de bemiddelaar een kick-back fee af. De bemiddelaar wil natuurlijk wel een vergoeding hebben voor zijn geleverde diensten. Normaal gesproken rekent de bemiddelaar een vergoeding per gewerkt uur. Je zou met de bemiddelaar, doordat je conform tip 1 een rechtstreeks contract hebt met de eindklant, af kunnen spreken dat de bemiddelaar je per gewerkt uur een factuur stuurt.
    In geval van een Dynamisch Aankoopsysteem adviseren we je om met de bemiddelaar af te spreken op welke wijze hij garandeert dat je altijd je geld krijgt.
  3. Spreek een afbouw van de kick-back fee af. Stel je voor. Straks zit je, na enkele verlengingen, 2 jaar op een opdracht en de bemiddelaar vangt daarvoor 2 jaar lang bijvoorbeeld 10 euro per gewerkt uur. Dat is natuurlijk snel verdiend! Je zou af kunnen spreken dat na een aantal maanden of bijvoorbeeld de eerste verlenging de kick-back fee wordt afgebouwd. En leg dit natuurlijk contractueel vast.
  4. Relatiebeding of concurrentiebeding is een no-go. Dat wil je gewoon niet. Je wil niet exclusief voor de bemiddelaar werken. Je bent immers freelancer en geen werknemer. Punt uit. Die clausule moet te allen tijde uit het contract!

Doe altijd onderzoek

Ook wanneer je via een bemiddelaar gaat, kijk altijd hoe het inhuurproces van de eindklant verloopt. Sommige bemiddelaars beweren dat ze rechtstreeks zaken doen met de klant, maar dat is niet altijd juist. Wees vooral argwanend wanneer de bemiddelaar de naam van de klant niet wil zeggen. De zoekfunctie ‘de kortste route’ van de Inhuurkaart kan je daarbij helpen.

Conclusie

‘Bezint eer ge begint’ luidt het gezegde. Wanneer je via een bemiddelaar zaken doet, dan zijn er tal van aspecten om op te letten. Ga niet zonder meer akkoord met de algemene voorwaarden. Alles is onderhandelbaar.

Gerelateerde updates