3 veelgemaakte fouten bij inhuurmarktplaatsen ingekort

3 veelgemaakte fouten bij het inschrijven op een inhuurmarktplaats

Het inschrijven op een inhuurmarktplaats is voor veel freelancers een lastig proces. Je moet complexe verklaringen invullen en allerlei papierwerk aanleveren. Hoe frustrerend is het dan dat je wordt afgewezen omdat er iets niet klopt.

Eén van de grootste inhuurmarktplaatsen van Nederland vertelde mij dat 70% van alle aanmeldingen wordt afgewezen, en dat – veelal – freelancers het niet opnieuw proberen.

In een vorig blog heb ik de verschillende toelatingseisen beschreven. Toch krijg ik ook regelmatig van freelancers de reactie dat desondanks hun aanmelding is afgewezen. In dit blog behandel ik de drie meest gemaakte fouten.

Verouderde verklaringen

Bij veel inhuurmarktplaatsen moet je een uittreksel van de Kamer van Koophandel, Gedragsverklaring Aanbesteden en/of Verklaring Betalingsgedrag uploaden. Deze verklaringen mogen niet ouder zijn dan bijv. 6 maanden. Is die verklaring te oud? Dan word je afgewezen.

Geen verzekering

Veel freelancers sluiten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af op het moment dat ze een opdracht hebben gescoord. Echter, veel inhuurmarktplaatsen vereisen bij inschrijving dat je over een verzekering beschikt. Het volstaat niet om een verklaring aan te leveren dat je een verzekering afsluit op het moment dat je een opdracht gegund krijgt.

Uniform Europees Aanbestedingsdocument verkeerd ingevuld

Ik vind het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) één van de meest lastige documenten om in te vullen:

  • Het UEA van iedere aanbestedende partij lijkt hetzelfde, maar dat is het niet. Er zijn hoe dan ook enkele varianten in omloop, en de uitsluitingsgronden verschillen vaak per aanbestedende partij. Het kunnen hergebruiken van formulieren van andere inschrijvingen is er daarom niet bij.
  • Het document is complex. Sommige vragen moet je met ‘ja’ beantwoorden, andere vragen met ‘nee’.
  • In 99% van de gevallen moet je het document printen, invullen, ondertekenen en weer inscannen.

Het grootste gedeelte van alle afwijzingen komt voort uit het verkeerd invullen van een UEA. Mijn advies: heel nauwkeurig lezen en op de juiste plaats ondertekenen!

Redenen om wel in te schrijven

Toch is het voor veel freelancers uitermate zinvol om je voor inhuurmarktplaatsen in te schrijven. Als je eenmaal bent toegelaten kun je direct op opdrachten reageren. Je hebt niet meer te maken met onnodige bemiddelaars die een marge (soms wel 10%) op je uurtarief maken. Hierdoor nemen je kansen op gunning van de opdracht toe: tarief is immers een belangrijke factor in de weging.

Conclusie

Om jezelf op een inhuurmarktplaats in te schrijven vraagt geduld en nauwkeurigheid. Maar je zult merken dat, wanneer je je een aantal keer hebt ingeschreven, het steeds meer routine gaat worden.

Op de Inhuurkaart hebben we per inhuurmarktplaats vastgelegd aan welke eisen je moet voldoen. Wanneer je niet bereid bent om een verzekering af te sluiten of een Gedragsverklaring Aanbesteden aan te vragen, dan raad ik je aan om jezelf ook niet op die inhuurmarktplaatsen in te schrijven.

Gerelateerde updates