3 redenen om wel met een bemiddelaar zaken te doen

3 redenen om wel met een bemiddelaar zaken te doen

Bij Stichting Inhuurkaart geven we freelancers voorlichting over hoe de inhuurmarkt werkt. We vertellen waarom je als freelancer de inhuurketen zo kort mogelijk moet proberen te houden, en waarom je dus bemiddelaars zou moeten mijden. Toch kunnen bemiddelaars een positieve bijdrage leveren. 3 redenen om wel met een bemiddelaar zaken te doen.

Bemiddelaars vs. Preferred Suppliers en Dynamische Aankoopsystemen

Eindklanten hebben over het algemeen hun inhuur geregeld via een Dynamisch Aankoopsysteem of via Preferred Suppliers. Bij Preferred Suppliers spreken we ook wel over een raamcontract of mantelovereenkomst.

Bemiddelaars hebben daarentegen geen contractuele relatie hebben met de opdrachtgever. Ze komen aan hun opdrachten door zich bijvoorbeeld in te schrijven op Dynamische Aankoopsystemen, of ze halen opdrachten bij Preferred Suppliers. Ook hanteren sommige bemiddelaars de Maverick Buying strategie.

Waarom geen zaken doen via een bemiddelaar?

Wanneer je via een bemiddelaar een opdracht gaat vervullen bij een eindklant, dan ontstaat er extra schakel in de inhuurketen. Immers, de bemiddelaar komt tussen jou en het inkoopkanaal van de eindklant. Dit heeft enkele gevolgen:

  1. Je tarief gaat omhoog doordat de bemiddelaar een marge per uur wil hebben. Dit betekent dat je eindklant meer betaalt, of jij verdient minder
  2. Je kansen op gunning van de opdracht, zeker bij Dynamische Aankoopsystemen, nemen af omdat uurtarief  een belangrijke wegingsfactor is
  3. De ketenvorming brengt een financieel risico met zich mee. Wanneer de bemiddelaar failliet gaat, dan krijg jij je geld niet
  4. Er vindt een onnatuurlijke voorselectie plaats. De bemiddelaar mag vaak één kandidaat voordragen en maakt een voorselectie voor kandidaten waarvan hij/zij denkt dat die de meeste kans maakt

Of te wel, als freelancer heb je alle belang om de inhuurketen zo kort mogelijk te houden.

3 redenen om wél met een bemiddelaar zaken te doen

Maar toch zijn er redenen om wél via een bemiddelaar zaken te doen. Meest belangrijke voorwaarde daarbij is dat de bemiddelaar écht inhoudelijke kennis heeft van de markt en zich daarin heeft gespecialiseerd. Er zijn drie redenen:

Reden 1. Kans op een beter tarief

Kans op een beter tarief. Paradoxaal ten opzichte van hetgeen we eerder schreven, maar de bemiddelaar kan door zijn marktkennis een goede inschatting maken van een reëel uurtarief op basis van vergelijkbare plaatsingen. Daardoor zou je meer kunnen verdienen.

Reden 2. Mogelijk interessante ondersteunende diensten

Mocht je daar behoefte aan hebben, sommige bemiddelaars bieden ondersteunende diensten, zoals:

  1. Begeleiding bij het op maat maken van het CV en schrijven van de motivatie
  2. Ondersteuning bij het voorbereiden op het intakegesprek
  3. Coaching gedurende de opdracht
  4. Advisering over doorontwikkeling en carrièrepad

Reden 3. Actief op zoek gaan naar opdrachten

Niet iedere freelancer heeft zin om zich in te schrijven op Dynamische Aankoopsystemen of met het CV langs de verschillende Preferred Suppliers te struinen. Sommige bemiddelaars vullen dat gat in en gaan actief op zoek naar passende opdrachten.

Conclusie

Bij Stichting Inhuurkaart vinden we het belangrijk dat freelancers bewust kennis hebben van de inhuurmarkt. Het is een volledig vrije keuze om al dan niet gebruik te maken van bemiddelaars, maar we vinden dat het wel een eerlijke en overtuigende keuze moet zijn.

In het volgende blog gaan we in op tips wanneer je via een bemiddelaar zaken gaat doen.

Gerelateerde updates